หนี้สินล้นพ้นตัว

คุณพ่อป่วยด้วยโรคหลายโรคทำให้ต้องตัดขาไปข้างนึง คุณแม่ทำงานเพียงคนเดียวแล้วต้องเลี้ยงดูลูกอีก 3 คน ลูกทุกคนก็เรียนหมดเลย ซึ่งงานคุณแม่ก็เป็นงานโรงงานทั่วไป รายได้ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่

ผมก็พยายามหาที่พึ่ง หาทางออก ทำให้ครอบครัวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือต้องการเงินเพื่อมารักษาคุณพ่อ ต้องการเงินมาจุลเจือครอบครัวในช่วงนั้น ก็พยายามทำทุกวิถีทางนะ แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือตัวเราเองหรือมนุษย์เนี้ยจำกัด

เพื่อนคนหนึ่งบอกกับผมว่าถ้ามีปัญหาให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดู ผมก็อธิษฐานว่าขอพระเจ้ามาปลดหนี้ เพราะเราไปกู้หนี้ยืมสินเค้ามารักษาพ่อ แล้วเราก็ไม่มีเงินไปจ่ายแล้ว จะโดนยึดบ้าน จะไม่มีที่อยู่กันแล้ว สักพักนึงก็เห็นว่าการอวยพรจากพระเจ้ามาถึงชีวิตจริง

เวลาที่เราจำกัด เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พระเจ้าช่วยเราได้

ฟังคำพยาน “คุณภาณุพันธ์ ครุฑโต” ทั้งหมด

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงช่วยคุณได้

พระเจ้าสนใจคุณ พระองค์รู้ความเจ็บปวดของคุณ พระคำจากพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกไว้ว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” คุณอยากจะมีสันติสุขและได้รับการพักผ่อนให้หายเหนื่อยหรือไม่?