สัญญาณเตือนวันสิ้นโลก

วันที่โลกกำลังจะถึงจุดอวสานใกล้เข้ามาแล้วจริงๆหรือ????

“วันสิ้นโลก” หมายถึงยุคสุดท้ายที่ #พระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกครั้งที่2
สาวกของพระเยซูถามพระเยซูว่า อะไรจะเป็นหมายสำคัญ หรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าวันสิ้นสุดของโลกจะมาถึง
…“ขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่?
และอะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง?”
‭‭มัทธิว‬ ‭24:3‬ ‭
#ข้อสรุปสัญญาณเตือน ที่บอกว่าวันสิ้นสุดของโลกที่จะมาถึงตามนี้…
(ระหว่างที่อ่านทุกสัญญาณที่พระเยซูบอกไว้ ตอนที่พระองค์ยังอยู่บนโลกนี้ นั่นหมายถึงเมื่อ 2 พันกว่าปีก่อน)
เมื่อ 586 ปีก่อนพระเยซูจะเสด็จลงมาเกิดนั้น ชนชาติยิวหลงลืมพระเจ้าและพระองค์ได้อนุญาตให้อาณาจักรบาบิโลนซึ่งรุ่งเรืองมากในสมัยนั้นยกทัพมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มและจับพวกเขาไปเป็นเชลย ในยุคต่อๆมาชาวยิวจึงแตกกระจัดกระจายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วโลก และเมื่อ 2000 ปีก่อน พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า…เมื่อไรก็ตามที่อิสราเอลกลับมาตั้งประเทศได้อีกครั้ง จะไม่มีใครสามารถทำลายพวกเขาได้อีก และเมื่อท่านเห็นเช่นนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าใกล้วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 1948 #อิสราเอลได้กลับมาเป็นประเทศอีกครั้ง โดยมีประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน ในเดือนมิถุนายน 1967 อาหรับ 5 ประเทศซึ่งมีประชากรกว่า 200,000,000 คนได้รวมตัวกันทำสงครามกับอิสราเอลซึ่งมีประชากรไม่ถึงหนึ่งล้านคนเป็นเวลา 7 วัน ผลปรากฎว่าอิสราเอลขยี้อาหรับจนสิ้นฤทธิ์
เช่น จิม โจนส์ ,เดวิท โคเรซ และอีกหลายคน
3. #เกิดสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม (มัทธิว 24:6)
ก่อนวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา ประเทศต่างๆในโลกจะมีการแย่งชิงอำนาจ และความเป็นใหญ่ โดยการทำสงครามกัน จะมีการเกลียดชัง และเอาเปรียบกันซึ่งนำไปสู่การสู้รบที่รุนแรง นับแต่วันที่พระเจ้าสร้างโลกใบนี้มา ไม่มีสงครามใดจะใหญ่โตเลย จนกระทั่ง
– ศตวรรษที่ 20 ก็ได้อุบัติสงครามโลกครั้งที่ 1 (ปี 1914 – 1917 ) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (1939 – 1945) ปะทุขึ้น มีคนเสียชีวิตมากว่า 29,000,000 คน
– สงครามเกาหลี (1950 – 1953 ) และสงครามเวียตนาม (1968 – 1972) ได้คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 10,000,000 คน
ปัจจุบันมีการสู้รบกันประปรายในประเทศต่างๆทั่วโลกไม่น้อยกว่า 20 สงครามในทุกๆวัน
พระคัมภีร์ทำนายไว้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ทั่วโลก ซึ่งจะคร่าชีวิตคนเป็นแสนๆเลยทีเดียว
– ปี ค.ศ. 1000 – 1008 มีแผ่นดินไหว 21 ครั้ง (ในช่วงระยะเวลา 800 ปี)
– ปี 1800 – 1900 มีแผ่นดินไหว 18 ครั้ง (เป็นเวลา 100 ปี)
– ปี 1900 – 1950 มีแผ่นดินไหว 33 ครั้ง (50 ปี)
– ปี 1950 – 1990 มีแผ่นดินไหว 93 ครั้ง (40 ปี)
– ปี 1990 – 1999 มีแผ่นดินไหว 103 ครั้ง (9 ปี)
ในปี 1999 ประชากรโลกมี 6 พันล้านคนนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอีก 50 ปีข้างหน้าน้ำมันเชื้อเพลิงจะหมดไปจากโลกนี้ และทุกวันนี้ประเทศเอธิโอเปียมีคนตายเพราะขาดอาหารวันละ 3,000 คน
พวกเขาจะล่อลวงให้ผู้เชื่อและติดตามคำสอนที่เขาคิดขึ้นมาเอง
7. #เกิดโรคระบาด และโรคร้ายที่รุนแรงขึ้น (ลูกา 21:11)
ปัจจุบันโรคเอดส์ โรคอีโบล่า โรคฝีดาษลิง ล้วนแต่เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายได้ และโรคใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือ covid-19
มนุษย์ในปัจจุบันไม่เพียงรู้วิธีที่จะเดินทางข้ามทวีปได้ แต่เรารู้แล้วว่า เราสามารถออกไปนอกโลกได้อย่างไร
การล่วงประเวณี การกระทำผิดเรื่องเพศ การฆ่ากัน การทะเลาะวิวาท กลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม ตามข่าวเราจะเห็นการเข่นฆ่าที่โหดร้ายและรุนแรงมากมายเรื่อยๆ จนเราต้องสงสัยว่าสิ่งนี้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันจริงๆหรือ
หลังจากคำทำนายทั้ง 10 ประการ ได้สำเร็จแล้ว วันนั้นโลกของเราใบนี้จะต้อง …ถูกเผาผลาญด้วยไฟบรรลัยกัลป์ และหลังจากนั้นดวงตาทุกคู่ของมนุษย์ จะได้เห็นการพิพากษาอันเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์ (2เปโตร 3:10)
พระเยซูบอกว่า…#จะไม่มีใครรู้
“แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดาองค์เดียว”
‭‭มัทธิว‬ ‭24:36‬ ‭
แต่สิ่งที่รู้ได้เลยตอนนี้คือ
พ ร ะ เ ย ซู คื อ ท า ง เ ดี ย ว

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?