เราจะเชื่อพระคัมภีร์ได้อย่างไรว่าเป็นความจริง?

? พระคัมภีร์ #ไม่ใช่ หนังสือประเภทนิทาน
? พระคัมภีร์ #ไม่เหมือน กับหนังสือที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณทั่วไป ที่เราต้องมีแต่ความเชื่อแบบหลับหูหลับตา
มีหลักฐานประเภทต่างๆ หลายชิ้นทีเดียวที่สนับสนุนความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์
หลักฐานเหล่านั้นได้แก่

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคโบราณ

หนังสือ 4 เล่มแรกในพระคัมภีร์ใหม่ (พระกิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสต์

1.หลักฐานทางโบราณคดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเขียน ยืนยันว่าหนังสือต่างๆที่ถูกรวมรวมไว้ในพระคัมภีร์เล่มปัจจุบันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงในเนื้อหานับตั้งแต่ที่หนังสือเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นครั้งแรก
ขออนุญาตยกตัวอย่างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม

2.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคโบราณ

พระคัมภีร์บอกให้เราทราบว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธได้ทรงกระทำการอัศจรรย์หลายอย่างและถูกตัดสินให้ได้รับโทษโดยทางการโรม และเป็นขึ้นมาจากความตาย มี #นักประวัติศาสตร์ยุคโบราณ หลายคนทีเดียวที่ #ยืนยัน เรื่องราวของพระเยซู
ฟลาวิอัส โจซีฟัส นักประวัติศาสตร์ชาวยิว (ค.ศ.38-100+) เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูใน Jewish Antiquities (เรื่องราวชาวยิวสมัยโบราณ) จากงานเขียนของโจซีฟัสบอกไว้ดังนี้ว่า
“เราได้เรียนรู้ว่า พระเยซูเป็นปราชญ์ผู้ซึ่งทำกิจต่างๆหลายประการที่น่าประหลาดใจ ทรงสั่งสอนคนมากมาย นำคนทั้งยิวและกรีกให้มาติดตามพระองค์ ทรงถูกเรียกว่าเป็นองค์เมสสิยาห์ (ผู้รับการเจิมไว้ของพระเจ้า-ผู้แปล) ถูกกล่าวหาโดยพวกผู้นำทางศาสนาชาวยิว และได้รับการตัดสินให้ถูกตรึงที่กางเขนโดยปีลาต และผู้คนถือว่าทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย”
แม้แต่ในทัลมุด ซึ่งเป็นคัมภีร์ของชาวยิว เรารู้ได้ว่าไม่ได้มีความโอนเอียงเข้าข้างพระเยซูแน่ๆ ก็เห็นพ้องในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซู จากคัมภีร์ทัลมุด กล่าวไว้อย่างนี้ว่า
“เราได้เรียนรู้ว่า พระเยซูนั้นเกิดนอกสมรสได้รวบรวมพวกสาวก ได้กล่าวข้ออ้างเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่หมิ่นประมาทพระเจ้าหลายประการ และกระทำการอัศจรรย์ แต่การอัศจรรย์เหล่านั้นเป็นลักษณะการกระทำของพวกพ่อมดหมอผีมากกว่าที่จะเป็นมาจากพระเจ้า”

3.การบันทึกเรื่องราวพระเยซูในพระกิตติคุณ ทั้ง 4 เล่ม

เมื่อนักประวัติศาสตร์ต้องการที่จะตัดสินว่าชีวประวัติอันใดมีความถูกต้องหรือไม่ พวกเขาถามคำถามนี้ว่า
“มีการรายงานเรื่องราวรายละเอียดอย่างเดียวกัน เกี่ยวกับบุคคลผู้นี้ จากกี่แหล่ง?”
เราจะอธิบายให้คุณทราบว่าการตัดสินเช่นนี้มีความถูกต้องอย่างไร ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังรวบรวมชีวประวัติของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ อยู่ คุณพบแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่บรรยายเกี่ยวกับครอบครัวของท่าน การทำงานในฐานะประธานาธิบดีของท่าน และเมื่อครั้งที่ท่านจัดการเรื่องของวิกฤตจรวดมิสไซล์ของคิวบา และข้อเท็จจริงอื่นๆที่ ถูกรายงานก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น แต่ถ้าเราเกิดพบชีวประวัติชิ้นหนึ่งของท่านเจเอฟเค ที่กล่าวว่า ท่านได้ทำงานเป็นบาทหลวงอยู่ที่อาฟริกาใต้ถึงสิบปีมาก่อน ในขณะที่ชีวประวัติจากแหล่งอื่นๆกล่าวว่า ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น
คุณจะคิดอย่างไรกับงานเขียนชิ้นนี้?
นักประวัติศาสตร์ที่มีเหตุผลก็จะต้องยอมรับเรื่องราวจากหลายแหล่งที่รายงานเนื้อความไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว
ข้อมูลอ้างอิง

 

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?