พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอิจฉา?

October 26, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอิจฉา? คำตอบ: เมื่อเราใช้คำว่า “อิจฉา”…

ความปลอดภัยนิรันดร์คือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม?

October 25, 2018

คำถาม: ความปลอดภัยนิรันดร์คือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม? คำตอบ:…

อะไรคือทฤษฎีต่างๆ เรื่องการไถ่โทษบาปแทน ?

October 24, 2018

คำถาม: อะไรคือทฤษฎีต่างๆ เรื่องการไถ่โทษบาปแทน ? คำตอบ:…

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความกลัว?

October 23, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความกลัว? คำตอบ: พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องความกลัวสองแบบโดยเฉพาะ แบบแรกที่เป็นประโยชน์และต้องเป็นที่หนุนใจ…

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความโกรธ?

October 22, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความโกรธ? คำตอบ: การจัดการความโกรธเป็นหัวข้อสำคัญ ที่ปรึกษาคริสเตียนหลายคนรายงานว่าร้อยละ…

พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น?

October 21, 2018

คำถาม: พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น? คำตอบ: เป็นความรู้สึกที่ดีว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนในโลก พระธรรมยอห์น…

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

October 20, 2018

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ? คำตอบ: “ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง…

อะไรคือศาสนาที่แท้จริงสำหรับฉัน?

October 19, 2018

คำถาม: อะไรคือศาสนาที่แท้จริงสำหรับฉัน? คำตอบ: ร้านอาหารจานด่วนยั่วใจเราด้วยการเปิดโอกาสให้เราเลือกสั่งอาหารตามที่เราต้องการได้ ร้านกาแฟบางแห่งโฆษณาว่าร้านของตนมีกาแฟรสชาติหลากหลายนับร้อย…

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?

October 18, 2018

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า…