fbpx Skip to content

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราหรือไม่?

December 21, 2016

คุณเคยรู้จักกับใครสักคนที่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างจริงจังไหม? เมื่อฉันเป็นพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ฉันมีเพื่อน สนิทคนหนึ่ง ที่อธิษฐานอยู่บ่อยๆ…