knowgod_inth_blogheader5
ความหมายของชีวิต

ความหมายของชีวิต

21/09/2017

ความหมายของชีวิตคืออะไร? ฉันจะหาความหมายของชีวิต เติมชีวิตให้เต็ม และพอใจกับชีวิตได้อย่างไร? ฉันจะมี…

พระเยซูเป็นใคร

พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

19/09/2017

พระเยซูคริสต์เป็นใคร? ไม่เหมือนกับคำถามที่ว่า “พระเจ้ามีอยู่จริงไหม?” น้อยคนจะถามว่าพระเยซูคริสต์มีอยู่จริงไหม โดยทั่วไปผู้คนยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์และทรงอยู่ในโลกนี้ที่ประเทศอิสราเอลเมื่อเกือบ…

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

01/09/2017

ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย…

ฉันจะรู้แน่ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

28/08/2017

เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเราในสามทาง คือ ทางการทรงสร้าง, ทางพระวจนะของพระองค์, และทางพระบุตรของพระองค์คือ…

เหตุผลว่าทำไม คุณจึงสามารถเชื่อถือพระคัมภีร์ได้

05/03/2017

พระคัมภีร์ถูกอ้างว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้า ถึงมวลมนุษยชาติ มีผู้คนทั้งชายและหญิงหลายพันล้านคนทั่วโลก ที่ยอมให้คำแนะนำสั่งสอนต่างๆที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เป็นรากฐาน แห่งชีวิตของพวกเขา…

พระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงหรือ?

22/02/2017

คุณอาจเป็นคนหนึ่งใช่ไหม ที่อยากจะให้ใครสักคนมาแสดงหลักฐาน เกี่ยวกับการมีอยู่จริงของพระเจ้าสักครั้งหนึ่ง โดยที่ไม่มีการกดดัน หรือใช้คำพูดที่ว่า…

ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

13/01/2017

เราทุกคนอยากดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง ด้วยความรู้สึกที่ว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเรานั้นถูกต้อง และถ้ามีคนบอกแก่เราว่า เขาได้พบวิธีการมีชีวิตที่น่าพึงพอใจหรือมีความหมายแล้ว สิ่งที่เราน่าจะทำ…

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราหรือไม่?

21/12/2016

คุณเคยรู้จักกับใครสักคนที่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างจริงจังไหม? เมื่อฉันเป็นพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ฉันมีเพื่อน สนิทคนหนึ่ง ที่อธิษฐานอยู่บ่อยๆ…