ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว… ต้องทำอะไรต่อจากนี้?

April 2, 2019

ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว… ต้องทำอะไรต่อจากนี้? ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง..! คุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณแล้ว บางทีคุณอาจจะมีคำถามว่า…

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

April 1, 2019

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?   คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก…

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

March 30, 2019

คำถาม: ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?…

จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

March 29, 2019

คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน? คำตอบ: คุณแน่ใจหรือว่าคุณได้รับชีวิตนิรันดร์…

การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

March 28, 2019

คำถาม: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?   คำตอบ: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?..ประโยคคลาสสิคในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำตอบของคำถามนี้อยู่ใน…

การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

March 27, 2019

คำถาม: การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คุณเคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณไหม? ก่อนที่คุณจะตอบ ขอข้าพเจ้าอธิบายคำถามให้คุณเข้าใจเสียก่อน…

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

March 26, 2019

คำถาม: ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร? คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38)…

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

February 20, 2019

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี? คำตอบ: การออกเดทกับการเกี้ยวพาราสีเป็นสองวิธีการในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้าม…

การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

February 19, 2019

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คำศัพท์ว่า…