ค้นหา

Home » questions » Page 14

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก?

คำถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก? คำตอบ: ธรรมชาติมนุษย์ของเราบอกว่าความรักไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าความรู้สึกในอารมณ์ เราตัดสินใจตามอารมณ์ของเรา แม้แต่การแต่งงาน เราแต่งงานก็เพราะเรา “ตกอยู่ในความรัก” นี่คือเหตุผลว่าทำไมประมาณครึ่งหนึ่งของการแต่งงานครั้งแรกจึงจบลงด้วยการหย่าร้าง พระคัมภีร์สอนว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รัก…

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

คำถาม: ความรักของพระคริสต์คืออะไร? คำตอบ: วลี “ความรักของพระคริสต์” ตรงข้ามกับ “ความรักเพื่อพระคริสต์” หมายถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติ กล่าวได้ย่อๆ ว่า…

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล และสิลาส เรารู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อย่างน้อยสามอย่าง คือ เขาเป็นผู้คุม เขาเป็นคนนอกศาสนา…

การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?

  คำถาม: การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร? คำตอบ: ลองเผชิญสิ วันนั้นเราแต่ละคนจะก้าวไปสู่นิรันดร ซึ่งอาจเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้ ในการเตรียมตัวสำหรับวินาทีนั้น…

ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะประสบกับความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร? คำตอบ: ช่วงเวลาของความโศกเศร้าและภาวะซึมเศร้าสามารถเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนแม้จะเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่อศาสนาคริสต์ เห็นตัวอย่างมากมายของเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ โยบไม่ปรารถนาให้ตัวเขาเกิดมาเลย โยบ 3:11 “ทำไมข้าไม่ตายเสียแต่กำเนิด ทำไมข้าไม่ขาดใจเสีย…

ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก?

คำถาม: ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก? คำตอบ: การไม่ไปลงนรกนั้นทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังบัญญัติสิบประการเพื่อชีวิตของพวกเขาจะไม่ไปลงนรก บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องไปลงนรก บางคนเชื่อว่าไม่มีทางที่เราสามารถรู้แน่ชัดว่าเราจะไปลงนรกหรือไม่ ไม่มีมุมมองใดในมุมมองเหล่านี้ที่ถูกต้อง

ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย?

คำถาม: ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย? คำตอบ: จิตใจของข้าพเจ้าห่วงหาบรรดาคนที่คิดที่จะจบชีวิตของตัวเองโดยการฆ่าตัวตาย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น จิตใจของคุณอาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในหลุมลึก…

การเป็นคริสเตียนคืออะไร?

คำถาม: การเป็นคริสเตียนคืออะไร? คำตอบ: พจนานุกรมฉบับเวบสเตอร์ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าคริสเตียน ว่า “คนที่แสดงความเชื่อในพระเยซูว่าทรงเป็นพระคริสต์ หรือในศาสนาที่มีคำสอนของพระเยซูเป็นหลัก” คำว่าคริสเตียนถูกนำมาใช้สามครั้งในพันธสัญญาใหม่ (กิจการ 11:26;…

ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีๆ ?

คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดี ๆ? คำตอบ: ทำไมสิ่งไม่ดีจึงเกิดขึ้นกับคนดี ๆ? นี่เป็นหนึ่งในคำถามในหลักศาสนศาสตร์ที่ตอบยาก พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์, ทรงไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย, ทรงสัพพัญญูญาณ,…

ความหมายของชีวิต

ความหมายของชีวิต

ความหมายของชีวิตคืออะไร? ฉันจะหาความหมายของชีวิต เติมชีวิตให้เต็ม และพอใจกับชีวิตได้อย่างไร? ฉันจะมี ความเข้มแข็งพอที่จะทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายตลอดไปให้สำเร็จได้ไหม? มีคนมากมายไม่เคยหยุดคิดเลยว่าอะไรคือความหมายของชีวิต หลายปีให้หลัง เมื่อเขามองย้อนกลับไป แล้วสงสัยว่าทำไมความสัมพันธ์ของเขาจึงล้มเหลว…