Skip to content

a Love Letter for you

God thinks you are wonderful. View God’s personal love letter to you.

Who is Jesus?

Jesus Christ is a unique person. Discover more about His life and message.

Interview with God

A dream about an interview with God. What would you ask Him?

Free online course about God and Jesus

Ask question to a personal e-coach

More than 10.000 people have gone before you

คนที่เราแต่งงานด้วย ไปกับผู้หญิงคนอื่น

คนที่เราแต่งงานด้วย ไปกับผู้หญิงคนอื่น

แต่งงานไปปีแรกๆ ก็ดี แต่ต่อมาก็เริ่มแย่…

ความรัก ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

ความรัก ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

เป็นช่วงที่เข้ามาในวงการบันเทิง ต้องทำงานหนักมาก รวมถึงเป็นอะไรที่มันยากมากสำหรับเด็กอายุ…

หนี้สินล้นพ้นตัว

หนี้สินล้นพ้นตัว

คุณพ่อป่วยด้วยโรคหลายโรคทำให้ต้องตัดขาไปข้างนึง คุณแม่ทำงานเพียงคนเดียวแล้วต้องเลี้ยงดูลูกอีก 3…

เจ็บป่วยกว่า 30 ปี รักษาไม่หาย

เจ็บป่วยกว่า 30 ปี รักษาไม่หาย

ผมป่วยด้วยโรคนอนไม่หลับมาตั้งแต่อายุ 17 ปี…

คนในครอบครัวติดยา

คนในครอบครัวติดยา

สมัยวัยรุ่นมีปัญหาหลายๆ อย่างเข้ามา แล้วพี่ชายของโรสก็เริ่มติดยา…

งานไม่รุ่ง ทำอะไรก็ล้มเหลว

งานไม่รุ่ง ทำอะไรก็ล้มเหลว

หลังจากผมออก Album แรกคือวง…

ขยับตัวไม่ได้ นอนมองเพดานอยู่ 5 ปี

ขยับตัวไม่ได้ นอนมองเพดานอยู่ 5 ปี

มีวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ เศร้ามากที่รู้สึกว่าต้องพึ่งคนอื่น เราจะไม่มีชีวิตที่เราอยากจะมีแล้ว…

ชื่อเสียงเงินทอง ไม่นำมาซึ่งความสุข

ชื่อเสียงเงินทอง ไม่นำมาซึ่งความสุข

ชอบเที่ยวเพราะรู้สึกว่ามันคือความสุข แต่ว่าความสุขเวลาเราอยู่คนเดียวมันไม่มี เมื่อทุกคนกลับกันไปหมด…

Is God just? Why is there so much suffering in the world? If God is almighty, then why doesn’t he do anything? Discover interesting answers from that interview in video:

การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

คำถาม: การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คุณเคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณไหม? ก่อนที่คุณจะตอบ ขอข้าพเจ้าอธิบายคำถามให้คุณเข้าใจเสียก่อน นั่นคือ การที่คุณจะเข้าใจคำถามนี้อย่างชัดเจน คุณจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า “พระเยซูคริสต์”…

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร? คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย”…

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี? คำตอบ: การออกเดทกับการเกี้ยวพาราสีเป็นสองวิธีการในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้าม ในขณะที่มีผู้ซึ่งไม่เป็นคริสเตียนที่ออกเดทด้วยความตั้งใจที่จะมีลำดับของความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกันทางกายภาพมากขึ้น สำหรับคริสเตียนนั้นเป็นที่ยอมรับไม่ได้และสิ่งนั้นไม่ควร จะเป็นสาเหตุของการออกเดทกัน FacebookLine

การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คำศัพท์ว่า “ เนื้อเดียวกัน” มาจากเรื่องราวในหนังสือปฐมกาลตอนทรงสร้างอีวา ปฐมกาล 2:21-24…

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา? คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ คือการมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตน ในขั้นตอนการค้นหาภรรยาสักคน หลักการที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาภรรยาที่มีความเชื่อส่วนตัวกับพระเจ้า FacebookLine

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?   คำตอบ: วิธีเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานตามแนวพระคัมภีร์ก็เหมือนกับวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในชีวิต มันเป็นหลักการที่ควรนำมาใช้ในชีวิตทุกด้านในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ หลักการที่ว่านี้ก็คือ “……

Find out what Jesus' life was like and how He can be part of yours!

Together we get to know Jesus, like our page and become part of a community.