ค้นหา

Home » การทำแท้ง

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับการทำแท้ง แต่มีคำสอนหลายตอนในพระคัมภีร์ที่บอกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง หนังสือเยเรมีย์ 1:5 บอกเราว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราก่อนที่พระองค์จะได้ก่อร่างตัวเราที่ในครรภ์ หนังสือสดุดี 139:13-16…