ค้นหา

Home » การเป็นเนื้อเดียวกัน

การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คำศัพท์ว่า “ เนื้อเดียวกัน” มาจากเรื่องราวในหนังสือปฐมกาลตอนทรงสร้างอีวา ปฐมกาล 2:21-24…