ค้นหา

[wpseo_breadcrumb]

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

คำถาม: ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?   คำตอบ: พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนในยอห์น 3:16 ว่าพระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดได้…

จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน? คำตอบ: คุณแน่ใจหรือว่าคุณได้รับชีวิตนิรันดร์ และคุณจะได้ไปสวรรค์หลังจากที่คุณตายแล้ว? พระเจ้าต้องการให้คุณมั่นใจ! พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า…

คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

คำถาม: คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง? คำตอบ: พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างชัดเจน อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าเราได้กระทำบาปต่อพระเจ้า ในพระธรรม (โรม 3:23)ได้ เขียนไว้ว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป…

ความปลอดภัยนิรันดร์คือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม?

คำถาม: ความปลอดภัยนิรันดร์คือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม? คำตอบ: คำทึกทักที่ได้ยินเสมอ ๆ เกี่ยวกับคำสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยนิรันดร์ คือ คริสเตียนสามารถใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการ…

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ? คำตอบ: “ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง ดังนั้นฉันก็ไปสวรรค์ได้ ” “ โอเค ถึงแม้ฉันจะทำเรื่องไม่ดีบ้าง…