ค้นหา

[wpseo_breadcrumb]

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

คำถาม: ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?   คำตอบ: พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนในยอห์น 3:16 ว่าพระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดได้…

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ? คำตอบ: “ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง ดังนั้นฉันก็ไปสวรรค์ได้ ” “ โอเค ถึงแม้ฉันจะทำเรื่องไม่ดีบ้าง…

คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป?

คำถาม: คุณจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อคุณตายไป? คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า มีทางเลือก 2 อย่างที่คุณจะสามารถไปอยู่ได้เมื่อตายแล้ว คือสวรรค์หรือนรก พระคัมภีร์ยังบอกอย่างกระจ่างชัดที่สุดว่า คุณสามารถตัดสินใจที่จะได้ไปที่ไหนเมื่อคุณตายไป…