fbpx Skip to content

ค้นหา

คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร?

คำถาม: คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร? คำตอบ: คำอธิษฐานของคนบาป คือ คำอธิษฐานที่คนเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นคนบาปและต้องการพระผู้ช่วยให้รอด การกล่าวคำอธิษฐานของคนบาปเฉย ๆ ไม่ได้เกิดผลอะไรโดยตัวของมันเอง คำอธิษฐานของคนบาปจะเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้อธิษฐานรู้…

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

ในพระธรรม (กิจการ 13:38) เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย” การอภัยโทษคืออะไร? และทำไมฉันจึงจำเป็นต้องได้รับ?…