ค้นหา

Home » พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

  คำถาม: พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?   คำตอบ: พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัสแบบมีเสียงกับผู้คนหลายครั้ง (อพยพ 3:14; โยชูวา 1:1;…