ค้นหา

บูลลี่ กับ สิทธิมนุษยชน

  บูลลี่ กับ สิทธิมนุษยชน Ep.4 บูลลี่ กับ สิทธิมนุษยชน การบูลลี่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราทุกคนต่างกระทำสิ่งนี้ด้วย…

ทำไมต้อง บูลลี่? แท้จริงแล้วคนที่ชอบกลั่นแกล้งคือคนอ่อนแอ

   ทำไมต้อง บูลลี่? #แท้จริงแล้วคนที่ชอบกลั่นแกล้งคือคนอ่อนแอ Ep.3 ทำไมต้อง บูลลี่? #แท้จริงแล้วคนที่ชอบกลั่นแกล้งคือคนอ่อนแอ “#แค่เด็กแกล้งกันเรื่องปกติ” ประโยคนี้อันตรายสุดขั้ว…

แบบไหนที่เรียกว่าบูลลี่?

  แบบไหนที่เรียกว่าบูลลี่? Ep.2 การกระทำแบบไหนที่เรียกว่าบูลลี่ (Bully) ?มาทำความเข้าใจคำว่า #Bully กันก่อน หากมองในเชิงพฤติกรรมของคน การบูลลี่คือพฤติกรรมก้าวร้าวของคนหรือกลุ่มคนที่มีความได้เปรียบทางใดทางหนึ่ง…

มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่?

  มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่? คำถาม: มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่? … คำตอบ: พระคัมภีร์บอกเราว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า ยกเว้นพระเยซูคริสต์ พระธรรมยอห์น 1:18…

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

  ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด? คำถาม: ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?… คำตอบ: คริสเตียนทุกคนมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนที่ทำงาน หรือคนรู้จักที่ไม่ใช่คริสเตียนกันทั้งนั้น การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นเป็นเรื่องยากเสมอ แต่การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนใกล้ตัวยิ่งยากมากขึ้น…

กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?

  กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร? คำถาม: กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?… คำตอบ: ในใจเราทั้งหมดมีความปรารถนาแรงกล้าที่อยากเป็นที่รู้จักและอยากรู้จักคนอื่นๆ ที่สำคัญทุกคนต้องการที่จะรู้จักพระผู้สร้างของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างจริงจัง ทุกวันนี้เราเห็นแต่โฆษณาระบาดทั่วไปหมด ที่ให้สัญญาหลายประการที่จะตอบสนองความอยากของเรา…

ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่?

  ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่? คำถาม: ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่?… คำตอบ: มนุษย์มีการรับรู้ที่จำกัดเกี่ยวกับความซับซ้อนของโลกปัจจุบันและจักรวาลทั้งหมด กล่าวคือธรรมชาติของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข 1 โครินธ์ 14:33…

พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?

  พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? คำถาม: พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? … คำตอบ: ใช่แล้ว พระเจ้าเป็นบุคคล แต่เมื่อเราบอกว่าพระเจ้าเป็น “บุคคล”…

การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?

  การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำถาม: การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ: มีข้อคำพระคัมภีร์มากกว่า 169 ข้อในพระคัมภีร์ที่อ้างถึงวิธีซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมเพื่อพวกเรา ฟิลิปปี 4:19…

ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์?

  ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์? คำถาม: ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์? คำตอบ: การนมัสการคือ “การให้เกียรติ นับถือ…