ค้นหา

[wpseo_breadcrumb]

ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะกลับใจเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?   คำตอบ: ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองฟีลิปปีของชาวกรีก ตั้งคำถามคล้ายอย่างนี้กับเปาโล และสิลาส เรารู้เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อย่างน้อยสามอย่าง คือ เขาเป็นผู้คุม…

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

คำถาม: ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?   คำตอบ: พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนในยอห์น 3:16 ว่าพระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดได้…

สวรรค์มีจริงหรือ?

คำถาม: สวรรค์มีจริงหรือ? คำตอบ: แท้จริงสวรรค์เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง พระคัมภีร์บอกเราว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า อิสยาห์ 66:1 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา…

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ? คำตอบ: “ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง ดังนั้นฉันก็ไปสวรรค์ได้ ” “ โอเค ถึงแม้ฉันจะทำเรื่องไม่ดีบ้าง…

การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?

  คำถาม: การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร? คำตอบ: ลองเผชิญสิ วันนั้นเราแต่ละคนจะก้าวไปสู่นิรันดร ซึ่งอาจเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้ ในการเตรียมตัวสำหรับวินาทีนั้น…