ค้นหา

Home » หยุดกลัวความตาย

ฉันจะเอาชนะความกลัวตายได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเอาชนะความกลัวที่จะตายได้อย่างไร ฉันจะหยุดกลัวการตายได้อย่างไร? คำตอบ: แม้กระทั่งผู้เชื่อที่รู้สึกปลอดภัย สัตย์ซื่อที่สุด สามารถจะมีโอกาสที่เขาจะกลัวความตาย เป็นธรรมดาที่ปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความตาย และความตายไม่ได้เป็นส่วนในแผนการของพระเจ้า สำหรับการทรงสร้างตั้งแต่แรก…