ค้นหา

Home » เตรียมตัวแต่งงาน

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?   คำตอบ: วิธีเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานตามแนวพระคัมภีร์ก็เหมือนกับวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในชีวิต มันเป็นหลักการที่ควรนำมาใช้ในชีวิตทุกด้านในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ หลักการที่ว่านี้ก็คือ “……