คำอธิษฐานของคริสเตียน

การอธิษฐานสำหรับคริสเตียนคือ การพูดคุยกับพระเจ้า

พระเยซูบอกว่า “สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะ ขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร …” (ยอห์น 14:13-14)
#แต่อย่าพึ่งเข้าใจผิดว่า …ถ้าเราลงท้ายด้วย “ในพระนามพระเยซู” แล้วพระเจ้าจะให้ทุกอย่างตามที่เราขอ

การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูหมายถึง

การอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูและเป็นการขอให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเรา เนื่องจากเราเข้ามาหาพระเจ้าในพระนามของพระเยซู และสิ่งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การที่คำอธิษฐานของมนุษย์ผู้เป็นคนบาป จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้นั้น ต้องผ่านทางพระเยซูเท่านั้น(ในนามพระเยซู) เดิมที มนุษย์ไม่สามารถสื่อสารอะไรกับพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้เลย เนื่องจากความบาปที่เรามีทำให้เราถูกแยกขาดจากพระเจ้า แต่เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา โดยให้พระเยซูลงมาบนโลกสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่ความบาปให้กับเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะอธิษฐานกับพระเจ้า เราต้องไปโดยนามของพระเยซู การลงท้ายด้วย “ในพระนามพระเยซู” ไม่ใช่เพียงคำพูดห้อยท้าย แต่เป็นเรื่องของทัศนคติที่ว่า เพราะการสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระเยซูเท่านั้นที่ทำให้เราเข้าไปหาพระเจ้าได้
แต่ก่อนที่คุณจะอธิษฐานกับพระเจ้า คุณได้ตัดสินใจยอมรับการช่วยเหลือของพระเยซูที่สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับคุณแล้วหรือยัง?

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?