ความสุข ความทุกข์ ความหวัง ความกลัว รักแท้ เดียวดาย  คุณกำลังเผชิญอะไร?
พระเจ้าเกี่ยวข้องอย่างไร?  ดูวีดีโอเพื่อหาคำตอบ…

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?