Blog
difference-dating-courting

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

คำตอบ: การออกเดทกับการเกี้ยวพาราสีเป็นสองวิธีการในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้าม ในขณะที่มีผู้ซึ่งไม่เป็นคริสเตียนที่ออกเดทด้วยความตั้งใจที่จะมีลำดับของความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกันทางกายภาพมากขึ้น สำหรับคริสเตียนนั้นเป็นที่ยอมรับไม่ได้และสิ่งนั้นไม่ควร จะเป็นสาเหตุของการออกเดทกัน

one-flesh

การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

คำตอบ: คำศัพท์ว่า “ เนื้อเดียวกัน” มาจากเรื่องราวในหนังสือปฐมกาลตอนทรงสร้างอีวา

ปฐมกาล 2:21-24 “แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่ พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น ชายจึงว่า ‘นี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา จะต้องเรียกว่าหญิง เพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย’ เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อ เดียวกัน”

looking-wife

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ คือการมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตน ในขั้นตอนการค้นหาภรรยาสักคน หลักการที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาภรรยาที่มีความเชื่อส่วนตัวกับพระเจ้า

prepare-marriage

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

คำตอบ: วิธีเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานตามแนวพระคัมภีร์ก็เหมือนกับวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในชีวิต มันเป็นหลักการที่ควรนำมาใช้ในชีวิตทุกด้านในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ หลักการที่ว่านี้ก็คือ “… จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” (มัทธิว 22:37)

sex-before-marriage

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

 

คำตอบ: จากการกระทำที่เสื่อมศีลธรรมทางเพศต่าง ๆ พระคัมภีร์ตำหนิการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานซ้ำแล้วซ้ำอีก (กิจการ 15:20; โรม 1:29; 1 โครินธ์ 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 โครินธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19; เอเฟซัส 5:3; โคโลสี 3:5; 1 เธสะโลนิกา 4:3; ยูดา บทที่ 7) พระคัมภีร์สนับสนุนให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ผิดพอ ๆ กับ การเล่นชู้และการทำความผิดทางเพศอื่น ๆ เพราะเป็นการเกี่ยวข้องทางเพศกับคนที่ท่านไม่ได้แต่งงานด้วย เพศสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาเท่านั้นคือความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเดียวที่พระเจ้าทรงอนุมัติ (ฮีบรู 13:4)

soul-mates

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

คำถาม: คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

 

คำตอบ: ความคิดทั่วไปของ “คู่แท้” คือสำหรับทุกคนมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ “เหมาะสม” และถ้าคุณแต่งงานกับคนอื่นนอกจากคู่แท้คนนี้ คุณจะไม่มีความสุข แนวคิดเรื่องคู่แท้มีอยู่ ในพระคัมภีร์หรือไม่ ไม่ ไม่มี แนวคิดเรื่องคู่แท้มักใช้เป็นข้ออ้างในการหย่าร้าง คนที่ไม่มีความสุขในการแต่งงานของพวกเขาบางครั้งอ้างว่าพวกเขาไม่ได้แต่งงานกับคู่แท้ของพวกเขาดังนั้นจึงควรจะหย่าและเริ่มต้นค้นหาคู่แท้ที่แท้จริงของพวกเขา

perfect-spouse

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า…เมื่อไหร่เราได้พบกับคู่ครองที่เหมาะสม?

คำถาม: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราได้พบกับคนที่เพียบพร้อมเหมาะเป็นคู่ครองของเรา?

คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าเราจะพบ”คู่ครองที่เพียบพร้อม” อย่างไร และไม่ได้กล่าวเจาะจงว่าเราจะทำไงในเรื่องการหาคู่ครองที่เหมาะจะแต่งงานด้วย สิ่งหนึ่งที่พระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนให้เราแน่ใจว่าเราต้องไม่แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อ

Children-are-blessing

เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่?

คำถาม: เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่?

คำตอบ: พระคัมภีร์นั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในการทรงสร้างของชีวิตมนุษย์ทุกคน การพรรณนาที่ชัดเจนนี้พบในพระธรรมสดุดี 139:13 – 18 เนื่องจากว่าพระเจ้า ผู้มีอำนาจสูงสุดทรงควบคุมอยู่เหนือการสร้างของดาวิดสิ่งนั้นทำให้เขาสรรเสริญพระเจ้า ดาวิดได้ชี้ให้เห็นความจริงที่พระเจ้าใส่ใจรายละเอียดในชีวิตของเขาและวางแผนชีวิตของเขาเอาไว้ชั่วนิรันดร์

  • Facebook

  • PageLines