fbpx Skip to content

การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

March 28, 2019

คำถาม: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?   คำตอบ: การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?..ประโยคคลาสสิคในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำตอบของคำถามนี้อยู่ใน…

การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร?

March 27, 2019

คำถาม: การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คุณเคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณไหม? ก่อนที่คุณจะตอบ ขอข้าพเจ้าอธิบายคำถามให้คุณเข้าใจเสียก่อน…

ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร?

March 26, 2019

คำถาม: ฉันจะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้อย่างไร? คำตอบ: ในพระธรรม (กิจการ 13:38)…

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี?

February 20, 2019

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกเดทกับการเกี้ยวพาราสี? คำตอบ: การออกเดทกับการเกี้ยวพาราสีเป็นสองวิธีการในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพศ ตรงข้าม…

การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

February 19, 2019

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คำศัพท์ว่า…

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

February 18, 2019

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา? คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์…

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

February 17, 2019

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?   คำตอบ: วิธีเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานตามแนวพระคัมภีร์ก็เหมือนกับวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องสำคัญอื่น…

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

February 16, 2019

คำถาม: พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?   คำตอบ: จากการกระทำที่เสื่อมศีลธรรมทางเพศต่าง…

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

February 15, 2019

คำถาม: คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?   คำตอบ:…