เหตุการณ์จริงในคืนคริสต์มาส

 
ถ้าพูดถึงคริสต์มาสคุณคิดถึงอะไร❓
 
แล้วคุณเคยหาคำตอบไหม
ว่าความจริงของวันคริสต์มาส
ตรงกับสิ่งที่คุณคิดถึงหรือเปล่า❓
 
อย่างที่รู้กันว่า 25 ธันวาคม
ของทุกปีเป็นวันคริสต์มาส
 
บรรดาห้างร้านต่างก็ประดับตกแต่งสถานที่
ด้วยต้นคริสต์มาสและไฟอย่างสวยงาม
 
…แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า…
 
▶️ แท้จริงแล้วนอกจากความรื่นเริงคริสต์มาส
มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่❓
 
คริสต์มาสคือ ?
 
?วันสำหรับการเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูบนโลกนี้
พระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพระเยซู
บนโลก โดยก่อนที่พระเยซูจะประสูติมีฑูตสวรรค์ได้มาพบกับนางมารีย์ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีและ
บอกกับนางว่า นางจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ซึ่งหมายถึงนางจะ
ตั้งครรภ์แม้จะไม่ได้มีสัมพันธ์กับผู้ชาย และโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และยังบอกให้ตั้งชื่อของบุตรนั้นว่า “เยซู” ก่อนที่พระเยซูจะเกิดไม่นาน กษัตริย์ออกัสตัสได้ประกาศให้มีการจดทะเบียสำมะโนครัวตลอดทั่วทั้งอาณาจักรโรมัน ซึ่งอิสราเอลในเวลานั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันด้วย ทำให้ทุกคนต้องกลับบ้านเกิดของตนเพื่อไปจดทะเบียนสำมะโนครัว โยเซฟคู่หมั้นของนางมารีย์ก็ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองเบธเลเฮ็มแคว้นยูเดียด้วยเช่นกัน เพราะโยเซฟเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดซึ่งพระองค์เกิดที่เบธเลเฮม เมื่อไปถึงเมืองเบธเลเฮม มารีย์ก็ปวดครรภ์จะคลอดบุตร แต่ไม่มีโรงแรมว่างสำหรับพวกเขา เพราะทุก ๆ คนต่างก็เดินทางมาจดทะเบียนสำมะโนครัวกัน มารีย์และโยเซฟจึงขออาศัยในคอกสัตว์และได้คลอดลูกที่นั่น โดยเอาผ้าอ้อมพันพระกุมารเยซูไว้ วางในรางหญ้า
แต่แท้จริงแล้วเรื่องราวของพระเยซูไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงในคืนนั้น หลายพันปีก่อนพระเยซูจะมาเกิด มีคำทำนายมากมายถึงการมาของพระองค์ และมากกว่าคำทำนายคือ หมายสำคัญจากพระเจ้ามากมายที่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของพระเยซู เพื่อมนุษย์จะได้มั่นใจว่าผู้ใดคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาตัวจริง ❗️
 
▶️ แล้วพระเยซูมาบนโลกนี้เพื่ออะไร❓
 
พระเยซูตรัสว่า
“เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์”
‭‭(ยอห์น‬ ‭10:10‬)
 
อย่างที่พระเยซูบอกเลยคือ
?พระองค์มาเกิดบนโลกนี้เพื่อให้ชีวิตกับมนุษย์ทุกคน
 
▶️ พระองค์ให้ชีวิตกับมนุษย์อย่างไร❓
 
แรกเริ่มเดิมที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรัก ?
และมนุษย์สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
ผู้เต็มไปด้วยความรักได้
 
แต่มนุษย์ก็ได้ตายจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า
เพราะความบาปที่มนุษย์มี
(สิ่งนี้เรียกว่าการตายฝ่ายวิญญาณ)
 
นอกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ถูกตัดขาดแล้ว
มนุษย์ยังต้องชดใช้ความบาปของตนในบึงไฟนรกด้วย
 
และเพื่อจะช่วยให้มนุสามารถกลับไป
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งคือ…
 
?การจัดการกับความบาปที่มนุษย์มี
และนี้คือเหตุผลที่พระเยซูลงมาบนโลกนี้
#เพื่อจัดการกับความบาปเหล่านั้น
 
โดยการรับบาปแทนเราด้วยการ
#สิ้นพระชนม์บนกางเขน
 
การช่วยเหลือของพระเยซูนี้
ช่วยให้เราสามารถกลับมา
#มีชีวิตกับพระเจ้าได้อีกครั้ง
 
? คุณเองก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่
กับพระเจ้าผู้สร้างคุณด้วยความรักได้
ผ่านการช่วยเหลือที่พระเยซูทำเพื่อคุณ
 
… อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ ห้ ค ริ ส ต์ ม า ส ปี นี้ ผ่ า น ไ ป อ ย่ า ง ไ ร้ ค ว า ม ห ม า ย … อย่างที่เคยเป็นมา
 
หาความหมายของวันคริสต์มาส
สำหรับตัวคุณเองเพิ่มเติมได้ที่
เพจของเรา
 
คุณสามารถพูดคุยกับเราได้เลย
m.me/knowgod.in.th
 
#คริสเตียน #ศาสนา #ศาสนาคริสต์ #รู้จักพระเจ้า
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?