fbpx Skip to content

ความรัก

ความรักของพระเจ้าจำกัดหรือไม่จำกัด?

  คำถาม: ความรักของพระเจ้าจำกัดหรือไม่จำกัด?คำตอบ: ความรักของพระเจ้าตามที่มีอธิบายไว้ในพระคัมภีร์นั้นไม่จำกัดอย่างชัดเจน ในทางนั้นความรักของพระองค์แสดงออกไปยังสิ่งที่พระองค์รัก (ก็คือประชากรของพระองค์) โดยไม่คำนึงถึงนิสัยที่พวกเขามีต่อพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพระเจ้ารักเพราะว่าเป็นธรรมชาติของพระองค์ที่จะรัก (1 ยอห์น…

ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา?

คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? คำตอบ: คำถามสั้นๆ นี้เป็นคำถามในบรรดาคำถามที่ลึกซึ้งมากที่สุดที่เคยมีการถามมาและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราน่ารักหรือเพราะเราสมควรที่จะได้รับความรักของพระองค์ ถ้าอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามสิ่งนั้นคือความจริง สถานภาพของมนุษยชาติตั้งแต่การล้มลงในความบาปเป็นหนึ่งในผู้ที่กบฏและไม่เชื่อฟัง เยเรมีย์…

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง – เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง – เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนหรือบอกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นความบาป แต่ว่าการกระทำที่นำไปสู่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นความบาปแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย…

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าการรักร่วมเพศเป็นความบาป (ปฐมกาล 19:1-13;…

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่? คำตอบ: ในเบื้องต้น ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนเกี่ยวกับการหย่าร้าง ประการสำคัญคือให้เรานึกถึงข้อพระคัมภีร์มาลาคี 2:16ก…

พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ:ก่อนอื่นให้เรามาดูกันว่าพระวจนะของพระเจ้า, พระคัมภีร์, อธิบายคำว่า “ความรัก” ว่าอย่างไร…

ผิดหวังในความรักอย่างแรง

ผิดหวังกับความรักอย่างแรง

ค้นพบว่าความสุขที่เราคิดเราได้ เป็นความสุขที่ไม่ค่อยมั่นคง มีบางวันที่เรารู้สึกดี มีบางวันที่เรารู้สึกไม่ดี มันขึ้นอยู่กับภาพภายนอก ทำให้เราใส่ใจกับภาพความสวยงามภายนอก แล้วก็ทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆ แล้วเราคือใคร เรามีจุดประสงค์มากกว่านี้ไหม FacebookLine

ความรัก ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

ความรัก ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ

เป็นช่วงที่เข้ามาในวงการบันเทิง ต้องทำงานหนักมาก รวมถึงเป็นอะไรที่มันยากมากสำหรับเด็กอายุ 19 ปี ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามีความรักด้วย แต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ ทำให้เรารู้สึกผิดหวัง แต่การงานเรายังต้องดำเนินต่อไป FacebookLine