fbpx Skip to content

ไม่มีความสุข

ความรักของพระเจ้าจำกัดหรือไม่จำกัด?

  คำถาม: ความรักของพระเจ้าจำกัดหรือไม่จำกัด?คำตอบ: ความรักของพระเจ้าตามที่มีอธิบายไว้ในพระคัมภีร์นั้นไม่จำกัดอย่างชัดเจน ในทางนั้นความรักของพระองค์แสดงออกไปยังสิ่งที่พระองค์รัก (ก็คือประชากรของพระองค์) โดยไม่คำนึงถึงนิสัยที่พวกเขามีต่อพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพระเจ้ารักเพราะว่าเป็นธรรมชาติของพระองค์ที่จะรัก (1 ยอห์น…

ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา?

คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? คำตอบ: คำถามสั้นๆ นี้เป็นคำถามในบรรดาคำถามที่ลึกซึ้งมากที่สุดที่เคยมีการถามมาและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราน่ารักหรือเพราะเราสมควรที่จะได้รับความรักของพระองค์ ถ้าอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามสิ่งนั้นคือความจริง สถานภาพของมนุษยชาติตั้งแต่การล้มลงในความบาปเป็นหนึ่งในผู้ที่กบฏและไม่เชื่อฟัง เยเรมีย์…

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง – เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง – เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนหรือบอกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นความบาป แต่ว่าการกระทำที่นำไปสู่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นความบาปแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย…

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่? คำตอบ: ในเบื้องต้น ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนเกี่ยวกับการหย่าร้าง ประการสำคัญคือให้เรานึกถึงข้อพระคัมภีร์มาลาคี 2:16ก…

พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ:ก่อนอื่นให้เรามาดูกันว่าพระวจนะของพระเจ้า, พระคัมภีร์, อธิบายคำว่า “ความรัก” ว่าอย่างไร…

พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า?

  <script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า? คำตอบ: ในตอนแรกดูเหมือนว่าหากพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้นพระองค์คงต้องสร้างความชั่วร้ายด้วยแน่นอน แต่มีสมมุติฐานอยู่อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันเสียก่อน…

ประสบความสำเร็จมากมาย แต่ไม่มีความสุข

ประสบความสำเร็จมากมาย แต่ไม่มีความสุข

เราก็พยายามทุกอย่าง ใครบอกว่าอะไรดีก็ไป รู้สึกชีวิตมาถึงทางตัน แปลกมากในขณะที่ใครๆ รอบข้างดูเหมือนชีวิตเราประสบความสำเร็จอย่างมากมาย แต่เราเองกลับไม่มีความสุขในความสำเร็จนั้นเลย FacebookLine

ชื่อเสียงเงินทอง ไม่นำมาซึ่งความสุข

ชื่อเสียงเงินทอง ไม่นำมาซึ่งความสุข

ชอบเที่ยวเพราะรู้สึกว่ามันคือความสุข แต่ว่าความสุขเวลาเราอยู่คนเดียวมันไม่มี เมื่อทุกคนกลับกันไปหมด เรายังดื่มอยู่คนเดียว เรายังคิดอยู่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ชื่อเสียงเงินทองเหรอ มันไม่เห็นจะมีความสุขจริงๆ เลย FacebookLine