ฉันจะรอดได้อย่างไร?

 

ฉันจะรอดได้อย่างไร?


คำถาม: ฉันจะรอดได้อย่างไร? คำตอบ: คำถามนี้ง่าย แต่ลึกซึ้ง นี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่ถามกัน “ฉันสามารถจะรอดได้อย่างไร” เกี่ยวกับว่าเราจะไปสู่ที่ไหนนิรันดร์กาล หลังจากชีวิตที่อยู่ในโลกลาจากไป ไม่มีเรื่องใดที่สำคัญกว่าเรื่องชะตานิรันดร์ของเรา ขอบคุณพระเจ้า พระคัมภีร์บันทึกชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ว่าบุคคลสามารถรับความรอดได้อย่างไร ผู้คุมนักโทษเมืองฟีลิปปีได้ถามเปาโลและสิลาส “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้” (กิจการ 16:30) เปาโลและสิลาสตอบกลับว่า “จงเชื่อในพระเยซูเจ้า แล้วท่านจะรอดได้” (กิจการ 16:31) ฉันจะรอดได้อย่างไร ฉันจำเป็นต้องได้รับความรอดทำไม เราทุกคนได้สืบเชื้อสายจากบาป (โรม 3:23) เราเกิดมาโดยมีบาปติดตัว (สดุดี 51:5) และเราแต่ละคนชอบที่จะทำบาป (ปัญญาจารย์ 7:20; 1 ยอห์น 1:8) บาปคือสิ่งที่ทำให้เราไม่มีทางรอดได้ บาปคือสิ่งที่แยกเราออกจากพระเจ้า บาปเป็นสิ่งที่มีอยู่บนเส้นทางที่พาเราไปสู่ความพินาศชั่วนิรันดร์ ฉันจะรอดได้อย่างไร รอดจากสิ่งใดหรือ เพราะบาปของเรา เราทุกคนสมควรได้รับความตาย (โรม 6:23) ในขณะที่ผลต่อเนื่องของบาปฝ่ายร่างกายคือความตายฝ่ายเนื้อหนัง นั่นไม่ได้เป็นความตายเพียงแบบเดียวที่เป็นผลมาจากบาป บาปทั้งหมดที่กระทำลงไปอย่างร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าองค์นิรันดร์และไม่มีที่ขีดจำกัด (สดุดี 51:4) เพราะเหตุนั้น การลงโทษนั้นก็ยุติธรรมเพราะบาปของเรายังอยู่ตลอดไปและไม่มีสิ้นสุด สิ่งที่เราจำเป็นต้องช่วยให้รอดพ้นคือพ้นจากความพินาศชั่วนิรันดร์ (มัทธิว 25:46; วิวรณ์ 20:15) ฉันจะรอดได้อย่างไร พระเจ้าทรงเตรียมความรอดไว้อย่างไร เนื่องจากการลงโทษที่ยุติธรรมเพราะความบาปไม่มีที่สิ้นสุดและตลอดนิรันดร์ พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถชดใช้หนี้บาปแทนเรา เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงไร้ขีดจำกัดและเป็นองค์นิรันดร์ แต่พระเจ้า ในสภาพผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่มีวันดับ พระเจ้าได้ทรงมารับสภาพเป็นบุคคลคือพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นคนธรรมดา มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราและทรงสอนเรา เมื่อคนปฏิเสธพระองค์และคำสั่งสอนของพระองค์ และพยายามที่จะฆ่าพระองค์ พระองค์ก็พอพระทัยที่จะเสียสละพระชนม์เพื่อเรา ยอมให้พระองค์เองถูกตรึงบนกางเขน (ยอห์น 10:15) เพราะพระเยซูคริสต์ทรงสภาพเป็นมนุษย์ พระองค์ตายได้ และเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ความตายของพระองค์จึงมีค่าตลอดนิรันดร์และไม่มีขีดจำกัด ความตายของพระเยซูบนกางเขนคือการชดใช้ที่ครบถ้วนพอสำหรับบาปของเรา (1 ยอห์น 2:2) พระองค์ทรงแบกรับผลจากบาปที่เราสมควรได้รับ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจากความตายแสดงให้เห็นว่า ความตายของพระองค์เป็นการเสียสละที่แท้จริง เพียงพอครบบริบูรณ์สำหรับความบาป ฉันจะรอดได้อย่างไร ฉันจำเป็นต้องทำอะไร “จงเชื่อในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอด” (กิจการ 16:31) พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ ยอมรับโดยความเชื่อพระเจ้า คุณก็จะได้รับความรอด (เอเฟซัส 2:8-9) วางใจอย่างสิ้นสุดใจในพระเยซูองค์เดียวว่าทรงชดใช้ความผิดบาปแทนคุณ จงเชื่อในพระองค์และคุณจะไม่พินาศ (ยอห์น 3:16) พระเจ้ากำลังทรงประทานความรอดเป็นของขวัญให้คุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือจงยอมรับไว้ พระเยซูทรงเป็นทางแห่งความรอด (ยอห์น 14:6)  

 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?