ความรักแบบไหนที่คุณต้องการ ?

ค ว า ม รั ก แ บ บ ไ ห น ที่ คุ ณ ต้ อ ง ก า ร ❓

ไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกรัก
แต่ความรักที่คุณพบเจออยู่ตอนนี้
เป็นความรักแบบไหนกัน❓
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ซึ่งบันทึกด้วยภาษากรีก
ปรากฏคำเกี่ยวกับความรัก…
อยู่ถึง 4 คำด้วยกัน
ใช้บรรยาย ความรัก
ที่แยกย่อยได้ถึง 4 ประเภท
? มาดูกันว่าความรัก 4 ประเภทนี้มีอะไรบ้าง❓
▶ เอรอส (Eros) เป็นรักแบบโรแมนติก รักแบบเสน่หา
เป็นรักของหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก
และแฝงไปด้วยความใคร่
เป็นรักที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตนเอง
หากรักแบบนี้ถูกใช้ในทางที่ถูก
ก็จะก่อให้เกิดสิ่งสวยงาม
แต่ถ้าไม่รู้จักควบคุมตนเอง
และขาดสติก็จะก่อให้เกิด
การทำลายล้างได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ความรักแบบนี้เราจะเห็นได้จาก
นวนิยายหรือภาพยนต์หลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็น #โรมิโอกับจูเลียน
หรือบางครั้งอาจจะเห็นในข่าว
▶ ฟิลิออส (Philios) หรือ ฟิเลออส (Phileos)
เป็นความรักในเชิง #มิตรภาพ
ความรักแบบเพื่อน
แบบพี่แบบน้องเป็นความรัก
ความห่วงใย แบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ความรักแบบนี้บางทีต้องอาศัยการเรียนรู้จักกัน
ว่าอีกฝ่ายชอบอะไรไม่ชอบอะไร
บางทีอาจจะต้องมีบางคน #ยอม
เพื่อให้อีกคนได้ในสิ่งที่ชอบ
ซึ่งความรักแบบอีรอสก็สามารถ
พัฒนามาเป็นความรักแบบฟิลิออสได้
▶ สเตอเก้ (Storge) เป็นความรักแบบเสียสละ
เกือบจะเป็นความรักที่ #สมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข
เป็นความรักแบบว่า แม้อีกฝ่ายจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบ
แต่เราก็ #ยังคงรัก เป็นที่ #พร้อมจะให้อภัย ความผิดพลาดได้
แต่ในการให้อภัยและการเสียสละของความรัก
แบบสเตอเก้ก็ยังมี #ข้อจำกัด อยู่บ้าง
เพราะความเป็นมนุษย์ของเรา
ที่บางครั้งอาจจ #ะหมดความอดทน
▶ อากาเป้ (Agape) เป็นความรักแบบที่พระเจ้ารักมนุษย์
ในพระธรรมยอห์น 3:16
“เพราะว่าพระเจ้าทรง รัก (อากาเป้) โลก
จึงได้ประทาน พระบุตรองค์เดียว ของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจ ในพระบุตรนั้น
จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
ความรักแบบอากาเป้จึงไม่ได้หมายถึง
รักในชื่อเสียง รักในเงินทอง หรือรักในอะไรก็ตาม
ที่คนเรายอมตายถวายชีวิตให้
เพื่อคนอื่นจึงเรียกได้ว่า
?ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับความรัก
ในปัจจุบันของคุณ
?แต่หากคุณไม่รู้ว่าจะหาความรักแบบนั้นได้ที่ไหน
เรายินดีแนะนำให้คุณได้พบกับความรักของพระเจ้า
ทักมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้
เพื่อคุณจะได้เข้าใจและ
ทักแชท >>> m.me/knowgod.in.th <<<

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?