Blog
7สิ่งคริสต์มาส

7 สิ่งที่ทำให้คริสต์มาสมีความหมายกับคนไทย

7 สิ่งที่ทำให้คริสต์มาสมีความหมายกับคนไทย

 

1. เรื่องราวคริสต์มาสเป็นเรื่องจริง  ไม่ใช่ตำนานหรือเรื่องเล่าปากต่อปากต่อๆกันมา ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิ “อิมแปราตอร์ ไกซาร์ ดีวี ฟีลิอุส เอากุสตุส” (Avgvtvs) [ครอง 27 ก.ค.ศ.-ค.ศ. 14] ชื่อเดิม “ออคเตเวียส” เป็นจักรพรรดิองค์แรกของของจักรวรรดิโรมัน

Christmas-Change-Life.jpg

คริสต์มาสเปลี่ยนชีวิต

“พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต
และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด
และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้…

ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคน
เห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลก

eternal-life

คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

คำถาม: คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

คำตอบ: พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างชัดเจน อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าเราได้กระทำบาปต่อพระเจ้า ในพระธรรม (โรม 3:23)ได้ เขียนไว้ว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” เราได้กระทำบาปหลายสิ่งหลายอย่าง ทำให้พระเจ้าเสียพระทัย ซึ่งทำให้เราสมควรได้รับโทษของบาปนั้นและเนื่องจากความผิดบาปของเราเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่นิรันดร์ ดังนั้นการได้รับโทษจึงคงอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์ พระธรรม (โรม 6:23) ได้เขียนไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

left-behind-rapture

ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ?

คำถาม: ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ?

คำตอบ: มันง่ายมากกว่าที่คุณคาดคิด คำตอบสั้น ๆ คือว่า คุณต้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ตอนนี้สำหรับคำตอบยาว เมื่อคุณตั้งคำถามนี้ เราสมมติว่าคุณเคยได้ยินว่า ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์เมื่อวันนั้นมาถึง คุณอาจจะได้รับคำบอกว่า มีเพียง “คริสเตียนที่ยอดเยี่ยม” เท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์จะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ และคริสเตียนอื่นทั้งหมดจะต้องทนทุกข์ตลอดเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งใหญ่ นี้ไม่เป็นความจริง

where-is-god

พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด?

คำถาม: ขณะนี้พระเจ้าทรงอยู่ไหน พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด?

คำตอบ: พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือประชาชาติจากพระบัลลังก์บริสุทธิ์ของพระองค์ในสวรรค์

เพลงสดุดี 47:8 “พระเจ้าทรงครอบครองนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์”

อิสยาห์ 6:1 “ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร”

heaven-real

สวรรค์มีจริงหรือ?

คำถาม: สวรรค์มีจริงหรือ?

คำตอบ: แท้จริงสวรรค์เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง พระคัมภีร์บอกเราว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า

อิสยาห์ 66:1 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา นิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ ที่ไหนเล่า และที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหน”

กิจการ 7:48-49 “ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศ ซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ ตามที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่า ‘สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเรา หรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหน”

fear-death

ฉันจะเอาชนะความกลัวตายได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเอาชนะความกลัวที่จะตายได้อย่างไร ฉันจะหยุดกลัวการตายได้อย่างไร?

คำตอบ: แม้กระทั่งผู้เชื่อที่รู้สึกปลอดภัย สัตย์ซื่อที่สุด สามารถจะมีโอกาสที่เขาจะกลัวความตาย เป็นธรรมดาที่ปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความตาย และความตายไม่ได้เป็นส่วนในแผนการของพระเจ้า สำหรับการทรงสร้างตั้งแต่แรก เราถูกสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์และบริสุทธิ์ ให้อาศัยอยู่ในดินแดนบรมสุขเกษมร่วมกันกับพระองค์ การเริ่มต้นของความตายเป็นการตอบสนองที่จำเป็นสำหรับการอนุญาตให้บาปเข้ามาในโลก เป็นพระคุณที่พระเจ้าอนุญาติให้เราตาย ถ้าเราไม่ตายเราจะต้องอาศัยอยู่ในโลกแห่งความบาปไปชั่วนิรันดร์

pride

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ?

คำตอบ: มีความแตกต่างระหว่างความเย่อหยิ่งแบบที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง และความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกเกี่ยวกับผลงานดีที่เราทำ

สุภาษิต 8:13 “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้าย เราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลง”

  • Facebook