การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร?

February 19, 2019

คำถาม: คำถาม การสมรสเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าอะไร? คำตอบ: คำศัพท์ว่า…

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

February 18, 2019

คำถาม: ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา? คำตอบ: สัมพันธภาพส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่คนมี นอกจากการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์…

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

February 17, 2019

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?   คำตอบ: วิธีเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานตามแนวพระคัมภีร์ก็เหมือนกับวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องสำคัญอื่น…

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

February 16, 2019

คำถาม: พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?   คำตอบ: จากการกระทำที่เสื่อมศีลธรรมทางเพศต่าง…

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

February 15, 2019

คำถาม: คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?   คำตอบ:…

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า…เมื่อไหร่เราได้พบกับคู่ครองที่เหมาะสม?

February 14, 2019

คำถาม: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราได้พบกับคนที่เพียบพร้อมเหมาะเป็นคู่ครองของเรา?   คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าเราจะพบ”คู่ครองที่เพียบพร้อม”…

เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่?

January 12, 2019

คำถาม: เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์นั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ในการทรงสร้างของชีวิตมนุษย์ทุกคน…

คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

November 16, 2018

คำถาม: คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง? คำตอบ: พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างชัดเจน อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าเราได้กระทำบาปต่อพระเจ้า…

ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ?

November 15, 2018

คำถาม: ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ? คำตอบ: มันง่ายมากกว่าที่คุณคาดคิด…