ทำไมต้อง บูลลี่? แท้จริงแล้วคนที่ชอบกลั่นแกล้งคือคนอ่อนแอ

January 6, 2021

   ทำไมต้อง บูลลี่? #แท้จริงแล้วคนที่ชอบกลั่นแกล้งคือคนอ่อนแอ Ep.3…

แบบไหนที่เรียกว่าบูลลี่?

January 6, 2021

  แบบไหนที่เรียกว่าบูลลี่? Ep.2 การกระทำแบบไหนที่เรียกว่าบูลลี่ (Bully)…

มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่?

October 7, 2020

  มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่? คำถาม: มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือไม่? ……

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

October 5, 2020

  ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด? คำถาม: ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?… คำตอบ:…

กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?

October 3, 2020

  กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร? คำถาม: กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?… คำตอบ:…

ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่?

October 1, 2020

  ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่? คำถาม: ทำไมฉันต้องสนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่หรือไม่?… คำตอบ:…

พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?

September 29, 2020

  พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? คำถาม: พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? ……

การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?

September 25, 2020

  การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำถาม: การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ:…

ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์?

September 23, 2020

  ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์? คำถาม: ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์…