พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่?

September 29, 2020

  พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? คำถาม: พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่? …คำตอบ:…

พระคุณของพระเจ้าคืออะไร?

September 27, 2020

  พระคุณของพระเจ้า? คำถาม: พระคุณของพระเจ้า? ……

การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร?

September 25, 2020

  การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำถาม: การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ:…

ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์?

September 23, 2020

  ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์? คำถาม: ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์…

พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่?

September 21, 2020

  พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่? คำถาม: พระเจ้ารู้อนาคตหรือไม่? คำตอบ:…

เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า?

September 19, 2020

  เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า? คำถาม: เป็นความจริงไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า? คำตอบ:…

พระเจ้าคือผู้ใด พระเจ้าคืออะไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร?

September 17, 2020

  พระเจ้าคือผู้ใด พระเจ้าคืออะไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร? คำถาม:…

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์?

September 15, 2020

                                     หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์…

ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏ ทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมัน?

September 13, 2020

         …