ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ?

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ❓

หลายคนคงรู้จักกันดีว่า…
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก♥️
และคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคน
แต่มันอาจจะฟังดูขัดแย้งสำหรับบางคนนิดหน่อยว่า
?คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าทำไมพระเจ้าสร้างบางคน
มาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์
ขออนุญาตพูดถึงความจริง 2 อย่าง
เพื่อให้เข้าใจการพระประสงค์ในทรงสร้างของพระเจ้า
และสถานการณ์ความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์มากขึ้น
1. มนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าสร้าง
เพราะพระเจ้าสร้างมนษุย์ตามพระฉายาของพระองค์
“เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์
พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา
ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์
อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม
บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์
ข้าพระองค์ทราบดี”
‭‭(สดุดี‬ ‭139:13-14)
2. มนุษย์ได้รับอิทธิพลบาปที่ตกทอด
มาจากการทำบาปของอดัมและอีฟ
ทำให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากความสมบูรณ์ของพระเจ้า
และส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์มากมายทั้งในด้านร่างกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ และทุกอย่างก็ค่อยทรุดโทรมลงจนถึงความตาย
“เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว
และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น
และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน
เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป”
‭‭(โรม‬ ‭5:12‬)
แต่…
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าผู้ทรงครอบครองทุกอย่าง
อนุญาตให้สิ่งต่างๆเกิดอย่างมีวัตถุประสงค์ของมันอย่างแน่นอน
มีเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล คือ
พระเยซูกับสาวกของพระองค์ได้เจอกับคนตาบอดแต่กำเนิด
ทำให้พวกสาวกเกิดคำถามว่า…
“พระอาจารย์ ใครทำบาป คนนี้หรือพ่อแม่ของเขา
เขาถึงเกิดมาตาบอด?”
‭‭(ยอห์น‬ ‭9:2‬)
พระเยซูตอบเขาว่า…
“ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป
แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา”
‭‭(ยอห์น‬ ‭9:3‬)
และผ่านเหตุการณ์นี้คนมากมายได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ผ่านการที่พระเยซูรักษาคนตาบอดนั้นให้กลับมามองเห็นได้
?พระเจ้าทรงรู้จักเราทุกคนดีตั้งแต่ที่เราอยู่ในครรภ์มารดา
เราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเกิดมาเป็นแบบนั้นแบบนี้
แต่พระเจ้าก็มีพระประสงค์ที่ดีสำหรับชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
มีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าจะทำให้คุณเห็นภาพ
พระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ในความไม่สมบูรณ์ของคนๆหนึ่งได้มากขึ้น
? ชายคนหนึ่งกับ #ชีวิตที่ไร้แขนและขา
เขาคือ >>> นิค วูจิซิค <<<
นักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก
เขาเกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์ด้านร่างกาย
เขาเป็นเด็กที่สดใสเหมือนเด็กๆคนอื่น
จนกระทั้ง เขาโตขึ้นและเข้าโรงเรียน
เขาถูกล้อเลียนและรังแกจากเพื่อนไที่โรงเรียน
ความรู้สึกไม่สมบูรณ์และไม่เหมือนใครของเขา
ทำให้เขาต้องประสบ #โรคซึมเศร้า ด้วยวัยเพียง 8 ปี
ทำให้เขาตัดสินใจ #จะฆ่าตัวตาย
เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวหนึ่งไว้ว่า…
“พออายุ 8 ขวบ เกิดวิกฤติในชีวิต เริ่มมีอาการเครียด
คนอื่นก็มีครบหมด พ่อแม่ผมคอยบอกว่าอย่ากังวลเลย
เดี๋ยวทุกอย่างจะโอเคเอง ผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ความหวัง
ไม่มีอนาคต คิดว่า เดี๋ยวก็คงหางานทำไม่ได้
มีคนถามด้วยซ้ำว่าเป็นแบบนี้จะมีปัญญาแต่งงานเหรอ
ตอนอายุ 10 ขวบ เลยพยายามฆ่าตัวตายในอ่างอาบน้ำที่บ้าน
ถ้ า ผ ม ต า ย ไ ป จ ริ ง ๆ ค ง ต้ อ ง พ ล า ด สิ่ ง ดี ๆ ใ น ชี วิ ต ม า ก ม า ย ”
แต่สุดท้ายเขาก็เลิกคิดสั้นแบบนั้น
เพราะนึกถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพ่อแม่ที่มอบให้
ร่วมถึงความรักของพระเจ้า ทำให้เขากล่าวกับตัวเองว่า
“ผมมีทางเลือก ผมจะโกรธพระเจ้าในสิ่งที่ผมขาด
หรือจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ผมมี”
แม่ของเขาว่า #พระเจ้าจะใช้เขาได้
แม้อาจจะไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่ หรืออย่างไร
ไปเจอบทหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูสามารถรักษาคนตาบอดได้
#ผมรู้สึกว้าวเลย!! ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมผมเกิดมาเป็นแบบนี้
ผมบอกตัวเองว่า ถ้าพระเจ้ามีแผนสำหรับคนตาบอด
ก็น่าจะมีแผนการสำหรับผม ถ้ามีคนให้แขนให้ขาผมก็เยี่ยม
แต่ถ้าไม่ได้แขนขา ก็ขอให้เยียวยาหัวใจผม
และให้ใช้ผมอย่างที่ผมเป็น ตอนนี้ผมมีความสุขมาก
และมั่นใจว่าสวรรค์ก็รอผมอยู่”
“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า
คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”
‭‭(โรม‬ ‭8:28‬)
หากคุณเป็นคนที่มีคำถามเกี่ยวกับชีวิตของคุณ
และวัตถุประสงค์ในการเกิดมาและมีชีวิตอยู่
เรายินดีร่วมหาคำตอบไปกับคุณ
ทักเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทางแชทของเพจ รู้จักพระเจ้า
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?