ความตายน่ากลัวไหม?

ค ว า ม ต า ย น่ า ก ลั ว ไ ห ม ⁉

? อาการกลัวตาย (Thanatophobia)
เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงตั้งแต่สมัย
ซิกมันด์ ฟรอยด์ แล้ว
และได้รับการศึกษามากขึ้นจาก
เอิร์นเนส เบกเกอร์
นักมนุษยวิทยา ซึ่งได้เสนอว่า
“มนุษย์ทุกคนกลัวตาย”
เพราะไม่สามารถยอมรับความคิด
เกี่ยวกับการตายหรือความตายได้
▶ ทำไมคนเราถึงกลัวตาย❓
มีหลายเหตุผลที่ทำให้เรากลัวความตาย
บ้างก็เพราะเชื่อว่าความตาย
เพราะไม่แน่ใจว่าตายแล้ว
เพราะเชื่อว่าตายแล้ว
จะไม่มีตัวตนของตัวเองหลงเหลืออยู่
หรือเพราะกังวลว่าถ้าแล้วตายแล้ว
>>> ทั้งหมดนี้เป็นเหตุกระตุ้นให้มนุษย์กลัวตายขึ้นมา <<<
▶ เราจะทำอย่างไรให้ความตายไม่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกต่อไป❓
ความน่ากลัวของความตายในที่นี่
ไม่เกี่ยวข้องกับความเสียใจ
เมื่อต้องตายจากคนที่เรารักในโลกนี้
แล้วก็เป็นคนละเรื่องกันกับความกลัว
ความเจ็บปวดในการตาย
?ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของเราว่า…
หลังความตายนั้นเราจะต้องเจอกับอะไร❓
?แต่คงดูเป็นเรื่องยากที่เราจะมั่นใจได้
ถึงชีวิตหลังความตายของเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง❓
▶ การเผชิญกับความตายด้วยสันติสุขของร็อบ
เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา
ชายคนหนึ่งชื่อร็อบเขามีอายุแค่เพียง 16 ปี เท่านั้น
เมื่อแพทย์ได้วินิจฉัยว่า เขาเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร
พวกแพทย์ทั้งหลายก็พยายามรักษาเขาทุกวิถีทาง
ที่พวกเขาสามารถจะทำได้
การรักษาไม่ได้ผลเลย
เพียง18 เดือน แพทย์ก็ไม่สามารถ
ทำอะไรได้อีกต่อไป
พวกเขาก็มีเพียงหนทางเดียว
เท่านั้นที่จะทำได้ นั่นก็คือ
ส่งตัวร็อบกลับบ้านเพื่อ
จะมีเวลาดีๆกับครอบครัว
ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขา
?คำว่าช่วงสุดท้ายในชีวิตนั้นหมายถึง
ชีวิตของเขาใกล้จะมาถึง #จุดจบ หรือ #ความตาย
?แต่ร็อบไม่ได้รู้สึกโกรธพระเจ้า
หรือกลัวตายเลยสักนิด
เหตุผลที่เป็นแบบนั้น เพราะร็อบ
สันติสุขที่ร็อบได้รับรู้
จากหนังสือที่ชื่อ โรม เขาได้อ่านมัน อย่างนี้ว่า
“เพราะว่าทุกคนทำบาป
และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)
เขายังได้อ่านต่อไปว่า
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย
แต่ของประทานจากพระเจ้า
คือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์” (โรม 6:23)
พระเยซูคือ ผู้ที่ผู้เผยพระวจนะโบราณที่ชื่ออิสยาห์
ได้กล่าวถึงเมื่อท่านได้เขียนว่า
“…และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช’ ”
(อิสยาห์9:6)
?องค์สันติราชได้ลงมายังโลกนี้
เพื่อที่เราแต่ละคนจะได้มีสันติสุขกับพระเจ้า
ร็อบได้ตัดสินใจที่จะมอบ
ความไว้วางใจของเขาไว้ที่พระเยซู
?และสันติสุขจากพระเยซูนั้นก็ได้ปรากฎ
ให้เห็นอย่างเด่นชัดในชีวิตของเขา
?ไม่ใช่แค่ร็อบเท่านั้นที่ต้องทำการตัดสินใจเช่นนี้
?เราทุกคนต้องทำด้วยเช่นกัน
เราต้องตัดสินใจว่า…
เราจะยอมรับของประทานซึ่งก็คือ
จากพระเจ้าหรือไม่❓
?ถ้าเราปฏิเสธที่จะไม่รับของประทานนั้น
เราก็จะได้รับการกล่าวโทษ
ให้ประสบกับความตายฝ่ายจิตวิญญาณ คือ
>>> การถูกตัดขาดจากพระเจ้าเป็นนิรันดร์กาล
?อย่างไรก็ตาม ถ้าเราตัดสินใจที่จะ
ยอมรับของประทานนั้นเมื่อใด
แม้ว่าชีวิตนิรันดร์นี้ไม่ได้หมายความว่า
เราจะพ้นจากความตายฝ่ายร่างกายไปได้
แต่… เราจะเผชิญกับมันได้ง่ายขึ้นมาก
เพราะเรารู้ว่าความตายฝ่ายร่างกายนี้
>>> จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ฝ่ายวิญญาณในสวรรค์นั่นเอง <<<
ถ้าคุณอยากมีประสบการณ์มีช่วยให้คุณ
ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยง #ได้อย่างมีสันติสุข
?เรายินดีให้คำปรึกษาว่าคุณจะสามารถ
เริ่มต้นประสบการณ์แบบนั้นได้อย่างไร
โปรดทักแชทเข้ามาพูดคุยกับเรา
Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?