Skip to content

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง?

November 2, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับการทำแท้ง แต่มีคำสอนหลายตอนในพระคัมภีร์ที่บอกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง…

วิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?

November 1, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต? คำตอบ: พระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราควรเป็นอย่างไร! วัตถุประสงค์ในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์:…

คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆหรือไม่?

October 31, 2018

คำถาม: คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆไหม? คำตอบ: อาการหวาดผวา…

คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

October 30, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า? คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร? คำตอบ: โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แพร่หลายทั่วไปและมีผลกระทบต่อคนนับล้าน…

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร?

October 29, 2018

คำถาม: คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่าอย่างไร? คำตอบ: ตามมุมมองจากพระคัมภีร์…

บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร?

October 28, 2018

คำถาม: บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร? คำตอบ: แม้ว่าเพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมกันในการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทเฉพาะในชีวิตสมรส…

เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแต่งงาน?

October 27, 2018

คำถาม: เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแต่งงาน? คำตอบ: เวลาที่เหมาะสมในการแต่งงานแตกต่างกันไปแต่ละคนและตามสถานการณ์เฉพาะอย่าง ระดับวุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนไปเป็นตัวประกอบที่แปรไป…

เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย?

October 26, 2018

คำถาม: เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย ฉันจะหาวัยที่สามารถให้คำตอบเรื่องราวได้ในพระคัมภีร์ที่ไหน? คำตอบ: บ่อยครั้งที่เราอภิปรายกันแบบหลงผิด…

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความหึงหวง?

October 26, 2018

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความหึงหวง? คำตอบ: เมื่อเราใช้คำว่า “อิจฉา”…