Blog
accoutability

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความสำคัญของความรับผิดชอบ?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความสำคัญของความรับผิดชอบ?

คำตอบ: มีสิ่งล่อลวงใจมากแล้วในโลกทุกวันนี้ และซาตานกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อสร้างสิ่งล่อใจมากขึ้น ในยามที่เผชิญกับการทดลองนั้น คริสเตียนมากมายแสวงหา “คนที่ร่วมรับผิดชอบ” เพื่ออธิษฐานด้วยกัน และช่วยแบ่งเบาภาระทั้งหลายที่มาพร้อมกับการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ นับเป็นสิ่งที่ดีที่มีพี่น้องชายหญิงซึ่งเราสามารถพึ่งพาเมื่อเรากำลังเผชิญกับสิ่งเย้ายวนใจ กษัตริย์ดาวิดทรงอยู่ลำพังพระองค์เดียวในตอนเย็น เมื่อซาตานล่อลวงพระองค์ให้ล่วงประเวณีกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอลบทที่11 )

ghosts

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภูติผี?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภูติผี / สิ่งที่หลอกหลอน?

คำตอบ: มีสิ่งที่เป็นภูตผีหรือไม่ คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับอะไรที่มีหมายความว่าว่า “ภูตผี” อย่างถูกต้อง ถ้าคำนั้นหมายถึง “วิญญาณ” คำตอบที่สมควรคือ “ใช่” ถ้าคำนั้นหมายถึง “วิญญาณของคนที่ตาย” คำตอบคือ “ไม่ใช่” พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนบริบูรณ์ว่า มีวิญญาณทั้งดีและชั่วร้าย แต่พระคัมภีร์ขัดแย้งกับความคิดที่ว่าวิญญาณของมนุษย์ผู้ตายยังคงอยู่ในโลกและ “หลอกหลอน” สิ่งที่มีชีวิต

gossip

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนินทา?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนินทา?

คำตอบ: คำภาษาฮีบรูที่แปลคำว่า “นินทา” ในพันธสัญญาเดิมให้นิยามว่าเป็น “คนหนึ่งที่เผยความลับออกมา คนที่ชอบไปทั่วเป็นคนเล่านิทานหรือคนเล่าเรื่องอื้อฉาว” คนที่นินทาเป็นคนที่มีข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับคนอื่น และเริ่มเอามาเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไปยังเหล่าคนที่ไม่รู้เรื่องราวนั้น การนินทามีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการร่วมให้ข้อมูลกันโดยมีเจตนา คนที่ปากหอยปากปูมีเป้าหมายของการยกตัวเองขึ้นด้วยการทำให้คนอื่นดูไม่ดีและยกย่องตัวเองว่าเป็นคนแบบที่มีข้อมูลเรื่องราวเพียบ

worry

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความวิตกกังวล?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความวิตกกังวล?

คำตอบ: พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าคริสเตียนต้องไม่วิตกกังวล

ฟีลิปปี 4:6 “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ”

ในข้อพระคัมภีร์นี้ เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะทูลความต้องการทุกอย่างของเรา และเรื่องราวต่างๆ ต่อพระเจ้า โดยการอธิษฐานมากกว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น

self-esteem

คริสเตียนควรมีมุมมองความนับถือตนเองอย่างไร?

คำถาม: คริสเตียนควรมีมุมมองความนับถือตนเองอย่างไร?

คำตอบ: หลายคนให้นิยามคำว่าความนับถือตนเองเป็น “ความรู้สึกมีค่าขึ้นอยู่กับทักษะของพวกเขา การประสบผลสำเร็จ สถานภาพ แหล่งทรัพย์สมบัติ หรือรูปลักษ์” ความนับถือตนเองเช่นนี้สามารถนำคนให้รู้สึกเป็นอิสระและทนงตัวและลุ่มหลงในการนับถือตนเอง ซึ่งบั่นทอนความปรารถนาของเราที่มีต่อพระเจ้าลดน้อยลง

patience

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอดทน?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอดทน?

คำตอบ: เมื่อทุกอย่างกำลังไปได้ดีในชีวิตของเรา เป็นการง่ายที่จะสำแดงความอดทน บททดสอบที่แท้จริงของความอดทนมาถึงเมื่อเราถูกละเมิดสิทธิ –เมื่อรถคันอื่นวิ่งตัดให้เราหยุดการจราจรบนถนน เมื่อเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเพื่อนร่วมงานของเราดูถูกเยาะเย้ยความเชื่อของเราอีกครั้ง บางคนคิดว่าพวกเขามีสิทธิที่จะอารมณ์เสียเวลาเผชิญการกวนประสาทและการทดลอง ความไม่อดทนคล้ายกับความโกรธที่น่านับถือ อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ยกย่องความอดทนว่าเป็นผลของพระวิญญาณ ซึ่งควรจะเกิดผลในสาวกของพระเยซูคริสต์ทุกคน

healing

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหายโรค?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหายโรค? มีการหายโรคในการเป็นเครื่องถวายบูชาลบบาปของพระคริสต์ไหม?

คำตอบ: ข้อพระคัมภีร์ในหนังสืออิสยาห์ 53:5 ซึ่งถูกยกมาอ้างถึงอีกครั้งหนึ่งในหนังสือ 1 เปโตร 2:24 เป็นข้อพระคัมภีร์หลักเกี่ยวกับการบำบัดรักษาที่ได้รับการเข้าใจผิดและใช้ผิดเสมอ ๆ “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี”

money-management

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร?

คำตอบ: พระคัมภีร์มีเรื่องที่จะพูดมากมายเกี่ยวกับการบริหารการเงิน เมื่อพูดถึงการกู้ยืมจงดูหนังสือสุภาษิต 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 (คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน และคนขอยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืม… จงอย่าให้สัญญาค้ำประกัน, เป็นผู้ค้ำประกัน หากท่านไม่มีอะไรจ่าย, ทำไมท่านจึงจะยอมให้เขาเอาเตียงนอนของท่านไปเล่า?)

  • Facebook