Blog
abortion

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง?

คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างเจาะจงเกี่ยวกับการทำแท้ง แต่มีคำสอนหลายตอนในพระคัมภีร์ที่บอกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำแท้ง หนังสือเยเรมีย์ 1:5 บอกเราว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราก่อนที่พระองค์จะได้ก่อร่างตัวเราที่ในครรภ์ หนังสือสดุดี 139:13-16 พูดเกี่ยวกับบทบาทในการทรงลงมือสร้างและปั้นแต่งเราในครรภ์ หนังสืออพยพ 21:22-25 บอกว่าผู้ที่ทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตจะต้องถูกลงโทษเหมือนกับคนผู้นั้นเป็นฆาตรกร

purpose-life

วิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?

คำตอบ: พระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราควรเป็นอย่างไร!

วัตถุประสงค์ในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์:

โซโลมอน: หลังจากที่ได้พูดถึงการใช้ชีวิตที่หาประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับว่าโลกนี้และทั้งหมดในโลกนี้มีอยู่เท่านั้น กษัตริย์โซโลมอนสรุปไว้ในหนังสือปัญญาจารย์ว่า “จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา พร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว” (ปัญญาจารย์ 12:13-14)

anti-depressants

คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆหรือไม่?

คำถาม: คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆไหม?

คำตอบ: อาการหวาดผวา ความผิดปกติทางด้านวิตกกังวล โรคกลัว และภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหลายเชื่อว่า หลาย ๆ ครั้งที่โรคดังที่กล่าวเกิดขึ้นจากภายในจิตสำนึกของคน บ่อยครั้งเพราะความไม่สมดุลทางเคมีเป็นสาเหตุ หรือหลายครั้งเมื่อปัญหาเริ่มขึ้นในจิตสำนึก มีส่วนทำให้เกิดความไม่สมดุลทางเคมี ที่ตอนนี้เป็นปัญหาถาวร ถ้าเป็นกรณีนี้ มักจะมีการกำหนดใช้ยาที่จะช่วยต่อต้านความไม่สมดุล ซึ่งจะรักษาอาการของโรคที่ป่วยทางจิตตามลำดับ

depression

คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า? คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

คำตอบ: โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แพร่หลายทั่วไปและมีผลกระทบต่อคนนับล้าน ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกเศร้า, โกรธ, สิ้นหวัง, เหนื่อยเพลีย และอื่น ๆ อย่างรุนแรง คนที่เป็นอาจเริ่มต้นด้วยการมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์และถึงกับอาจอยากฆ่าตัวตาย, หมดความสนใจในทุกสิ่งและทุกคนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยชอบ โรคซึมเศร้ามักเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ในชีวิต เช่น ตกงาน, คนที่ตัวรักเสียชีวิต, หรือการหย่าร้าง หรือปัญหาทางจิตใจ เช่น การถูกทำทารุณ หรือการสูญเสียการนับถือตนเอง

suicide-bible

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร?

คำถาม: คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่าอย่างไร?

คำตอบ: ตามมุมมองจากพระคัมภีร์ การฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคน ๆ นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ หากเขายังไม่ได้รับความรอด การฆ่าตัวตายของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย นอกจากจะเป็นการ “เร่ง” ให้เขาไปสู่บึงไฟนรก “เร็วขึ้น” เท่านั้น อย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็จะต้องตกไปอยู่ในบึงไฟนรกอยู่ดี ไม่ใช่เพราะการฆ่าตัวตายของเขา แต่เพราะการปฎิเสธความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ของเขาต่างหาก

role-husband-wife

บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร?

คำถาม: บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร?

คำตอบ: แม้ว่าเพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมกันในการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ให้แต่ละฝ่ายมีบทบาทเฉพาะในชีวิตสมรส สามีต้องรับตำแหน่งเป็นผู้นำในบ้าน

1โครินธ์ 11:3 “แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็นศีรษะของหญิง และพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์”

right-time

เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแต่งงาน?

คำถาม: เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแต่งงาน?

คำตอบ: เวลาที่เหมาะสมในการแต่งงานแตกต่างกันไปแต่ละคนและตามสถานการณ์เฉพาะอย่าง ระดับวุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนไปเป็นตัวประกอบที่แปรไป บางคนพร้อมที่จะแต่งงานตอนอายุ18 และบางคนไม่พร้อมจะแต่งเลย ที่สหรัฐอเมริกา อัตราการหย่าร้าง 50 เปอร์เซ็นต์ มันชัดเจนว่าสังคมของเราไม่ได้มองว่าการแต่งงานจะเป็นสัญญาผูกมัดไปนานตลอดกาล อย่างไรก็ตาม นี่เป็นมุมมองฝ่ายโลกนี้ ซึ่งจะตรงข้ามกับหลักของพระเจ้า

age-accountability

เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย?

คำถาม: เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย ฉันจะหาวัยที่สามารถให้คำตอบเรื่องราวได้ในพระคัมภีร์ที่ไหน?

คำตอบ: บ่อยครั้งที่เราอภิปรายกันแบบหลงผิด เรื่องวัยแห่งความรับผิดชอบ คือความจริงที่ว่าเด็กๆ ไม่ว่าอ่อนวัยแค่ไหน ไม่ใช่ “ไร้เดียงสา” ในความหมายของการไม่มีบาป

พระคัมภีร์บอกเราว่าแม้ว่าทารกหรือเด็กไม่ได้กระทำความผิดส่วนตัว ทุกคนรวมทั้งทารกและเด็ก มีความผิดต่อพระพักตร์พระเจ้า เพราะบาปที่สืบทอดมรดกและที่ได้รับเข้ามา

บาปที่ตกทอดมรดกคือสิ่งที่ถูกส่งต่อมาจากพ่อแม่ของเรา

  • Facebook