ทำไมคริสเตียนถึงมั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์?

ทำไมคริสเตียนถึงมั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์❓

จะมีสักกี่คนบนโลกที่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า
“ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้ไปสวรรค์ ”
? แล้วคุณล่ะ มั่นใจแบบนั้นไหม❓
แต่หากคุณได้มีโอกาสพูดคุยกับคริสเตียน
ที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง
คุณจะพบว่าพวกเขาเหล่านั้น
จะพูดได้อย่างมั่นใจว่า ถ้าจากโลกนี้ไปแล้ว
▶ อะไรทำให้คริสเตียนมั่นใจแบบนั้น
เขาทำดีมากกว่าคนอื่นหรอ
หรือเขาไม่เคยทำบาป?
>>> ไม่ใช่แน่นอน พวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่น
แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่มีบาป
? แต่เหตุผลที่ทำให้คริสเตียน
มั่นใจแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่า…
พวกเขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีบาป
แต่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
ทั้งได้ตัดสินใจเชื่อและยอมรับความจริงนั้น
▶ ความจริงที่ทำให้คริสเตียน
มั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์คืออะไร❓
1. ยอมรับเกี่ยวกับตัวเรา…ว่าเรา
2. ยอมรับเกี่ยวกับกับพระเยซู…
ว่าพระองค์เท่านั้นสามารถไถ่โทษความบาปให้เราได้
และพระองค์ทำแล้วด้วยการตายแทนเราบนกางเขน
3. ยอมรับ…ให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าองค์เดียว
ในชีวิตของเราด้วยการอธิษฐานต่อพระองค์
พระคัมภีร์บอกว่า…
“คือว่าถ้าท่านจะ #ยอมรับด้วยปาก ของท่าน
และ #เชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์
เป็นขึ้นมาจากความตาย #ท่านจะรอด
‭‭โรม‬ ‭10:9‬ ‭
คุณสามารถบอกกับพระเจ้าด้วยความจริงใจของคุณว่า
คุณตัดสินใจจะยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยคุณให้รอดจากบาป
และเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ
และพระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ว่า
คนนั้นจะได้รับสถานะใหม่คือ
(คือการอยู่กับพระเจ้าตลอดไปในสวรรค์)
“แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์
คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น
พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า”
‭‭ยอห์น‬ ‭1:12‬ ‭
คุณพร้อมจะเชื่อและยอมรับความจริงนี้ของพระเจ้าไหม❓
หากคุณพร้อมแล้วที่จะมารู้จักกับพระเจ้า
เรายินดีจะช่วยคุณ ทักมาพูดคุยกับเราได้
#คริสเตียน #ศาสนา #ศาสนาคริสต์ #รู้จักพระเจ้า #สวรรค์ #นรก

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?