คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม?

คริสเตียนร่วมสงกรานต์ไหม

? ทุกอย่างที่คริสเตียนเข้าร่วมได้
#ต้องไม่ขัดต่อความเชื่อและหลักการตามพระคัมภีร์
โดยคุณจำเป็นต้องแยกระหว่าง
#วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามที่ควรยึดถือปฏิบัติ เช่น
การเคารพผู้ใหญ่ การรักนวลสงวนตัว การให้เกียรติผู้อื่น
กับเรื่องของ #ความเชื่อ เช่น การดูดวง การนั่งสมาธิถอดจิต
หรือการทำบุญเพื่อสะสมกุศล เป็นต้น

? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าร่วมอะไรได้บ้าง

3 หลักการที่ใช้ในการพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่เราทำได้

ไม่ขัดต่อความเชื่อในพระคัมภีร์
“เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทาน
จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม
จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”
(‭‭1 โครินธ์‬ ‭10:31‬)

พระคัมภีร์บอกว่า #ทุกสิ่งที่ทำต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ไม่เป็นการกราบไหว้หรือนมัสการรูปเคารพ
เนื่องจากคริสเตียนจะนมัสการพระเจ้าองค์เดียว

“ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพ”
(‭‭1 ยอห์น‬ ‭5:21‬)

สำหรับคริสเตียนจะ ไม่ไหว้รูปปั้นหรือรูปเคารพใดๆ
เพราะคริสเตียนจะนมัสการพระเจ้าองค์เดียว
ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้
และการไหว้หรือนมัสการสิ่งอื่นๆ
ถือเป็นการเอาสิ่งเหล่ามาแทนที่พระเจ้า
เป็นการแสดงออกว่าไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้า

ส่วนไม้กางเขนสำหรับคริสเตียนไม่ได้มีไว้เป็นรูปเคารพ
แต่เป็นสัญลักษณ์ที่ให้เราระลึกถึงพระคุณ
ที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อมนุษย์

บางคนอาจจะมีคำถามว่า แล้วพระสงฆ์ล่ะ ไหว้ได้ไหม? …
คริสเตียนไหว้พระสงฆ์ในแง่ของการเคารพนับถือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้
#แต่ไม่ใช่การกราบไหว้นมัสการ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์
ต่อการเติบโตขึ้นของชีวิตคริสเตียน

“เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์
เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น”
(‭‭1 โครินธ์‬ ‭10:23‬)

กิจกรรมใดที่คริสเตียน ไม่ได้เข้าร่วม
? การทำบุญ
หมายถึง การกระทำที่มุ่งหวังเพื่อจะ
ส่งผลประโยชน์แก่ผู้ทำหรือผู้อื่น
ทั้งในโลกนี้ และในโลกหน้า เช่น ใส่บาตร,
กรวดน้ำ, ทอดกฐินผ้าป่า, ฯลฯ
#คริสเตียนจะไม่มีการทำบุญ
เพราะคริสเตียนไม่มีความจำเป็น
ที่จะต้องสะสมบุญกุศลใดๆ เนื่องจาก
การรอดพ้นจากบาป และความมั่นใจ
ในการไปสวรรค์ของคริสเตียน อยู่ที่การเชื่อศรัทธา
ในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนกางเขน
เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป

ส่วนการทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลนั้นถือเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรทำ

 

? การดูดวง ดูฤกษ์ยาม

คริสเตียน ❌ไม่ได้มีความจำเป็นต้องดูดวงหรือฤกษ์ใดๆ 

เนื่องชีวิตคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเหล่านั้น 

แต่คริสเตียนสามารถวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 

และครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง และรักมนุษย์ทุกคนได้

? วันสำคัญทางศาสนา

วันสำคัญทางศาสนาจะมีความ #เกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพ 

❌คริสเตียนจึงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม 

แต่หากต้องไปกับครอบครัวก็จะไม่ไหว้รูปเคารพ และวางตัวสำรวม 

สุภาพ และให้เกียรติผู้อื่นที่ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณบางคน 

ที่อาจจะมีเพื่อนเป็น #คริสเตียน 

หรือผู้ที่ #กำลังศึกษา เรื่องราวของคริสเตียนอยู่ 

หรือแม้แต่บางคนที่เพิ่งมาเป็น #คริสเตียนใหม่

หากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน 

พระเจ้า พระเยซู สามารถทักมาพูดคุยกับเราได้ทาง 

เพจรู้จักพระเจ้า >>> m.me/knowgod.in.th <<<

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?