ทำไมคริสเตียนต้องไปโบสถ์?

ทำ ไ ม ค ริ ส เ ตี ย น ต้ อ ง ไ ป โ บ ส ถ์❓ 

เวลาพูดถึงโบสถ์หรือคริสตจักร 

คุณนึกถึงอะไร…❓ 

สถานที่สวยๆที่เห็นตามหนังฝรั่งหรือเปล่า?

ถ้าคุณจะเห็นภาพแบบนั้นก็ไม่ผิด 

แต่สำหรับพระเจ้า… 

#คริสตจักรที่แท้จริงไม่ใช่ตัวอาคาร 

แต่เป็นการอยู่รวมกันของผู้คนที่

เชื่อศรัทธาในพระเยซูต่างหาก 

============================

▶ ทำไมคริสเตียนต้องไปโบสถ์❓

ขอตอบเป็น 3 เหตุผลหลักๆในการไปโบสถ์

1. #เป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้า 

    ผ่านการร้องเพลงนมัสการพระเจ้า 

    และเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ

    ที่เรามีในพระเจ้า

2. #เป็นการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียน

    ของเราผ่านการฟังคำเทศนา

    (การแบ่งปันเรื่องราวคำสอนจากพระคัมภีร์)

     ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เชื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้น

     และเข้าใจการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้อง 

3. #เป็นการสามัคคีธรรม 

    (ใช้เวลาเสริมสร้างกันและกัน) กับคริสเตียนคนอื่นๆ 

    ให้กำลังใจกัน รับฟังกันและกัน อธิษฐานเผื่อกัน 

    เราไปโบสถ์เพื่อเรียนรู้การแสดงความรักต่อพี่น้อง

“ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง 

ขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องของตน

ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืด 

ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่าง 

และในตัวเขานั้นไม่มีอะไรทำให้สะดุด”

(1 ยอห์น 2:9-10)

▶ ถ้าไม่เป็นคริสเตียนไปโบสถ์ได้ไหม❓

ได้เลย นอกจากโบสถ์จะเป็นที่สำหรับผู้เชื่อแล้ว 

ยังเป็นพื้นที่ที่คนอื่นที่สนใจเรื่องพระเจ้าสามารถ

เข้าไปเรียนรู้และศึกษาเรื่องพระเจ้าได้เป็นอย่างดีด้วย 

แต่ขอแนะนำนิดหน่อยว่า… 

หากคุณได้ก้าวเข้าไปศึกษาแล้ว 

สุดท้ายคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า 

เมื่อคุณได้รู้ว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้คุณแล้ว 

คุณจะเลือกยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

ที่ช่วยคุณให้รอดพ้นจากบาปได้หรือไม่ 

และคุณพร้อมจะยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณ

เป็นพระผู้ช่วยคุณให้รอดพ้นบาปหรือไม่ 

เพราะพระเจ้าทรงรักคุณ 

พระองค์จึงส่งพระเยซูลงมาบนโลก 

เพื่อที่ #ใครก็ตามที่วางใจในพระเยซู

#จะไม่ต้องพินาศในนรก 

#แต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ 

คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 

เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ 

แต่มีชีวิตนิรันดร์”

(ยอห์น 3:16)

แต่ในยุคโควิดแบบนี้ 

คุณอาจจะยังไม่พร้อมไปพบเจอผู้คนเยอะๆ 

คุณสามารถเริ่มจากการไปโบสถ์ออนไลน์ก่อนได้ 

จนวันที่คุณพร้อมมากขึ้น 

ก็สามารถไปร่วมคริสตจักรใกล้บ้านที่นมัสการพระเจ้า 

และเทศนาเรื่องของพระเยซูอย่างถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์

หากคุณไม่รู้จะว่าจะเริ่มยังไง หรือจะไปโบสถ์ไหนดี 

เรายินดีให้คำแนะนำกับคุณ 

คุณสามารถทักมาหาเราได้ทางเพจ 

รู้จักพระเจ้า >>> m.me/knowgod.in.th <<<

Posted in , ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?