ชีวิตของพระเยซูคริสต์

[ ชีวิตของพระเยซูคริสต์ – ฉบับย่อ]
.
.
พระเยซู คือ พระเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
.
พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนผู้คน และทำพระราชกิจ
ทรงทำการอัศจรรย์ และรักษาคนเจ็บป่วยมากมายให้หาย
.
โดยพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปแทนเรา
.
หลังจากนั้นในวันที่ 3 พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย
.
.
ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซู จะได้รับการไถ่และชีวิตนิรันดร์
.
นี่คือความหวังใจของ “คริสเตียน”
.

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?