ทำไมมนุษย์จึงไม่ควรกราบไหว้รูปเคารพ ?

มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

มนุษย์จึงมีความต้องการอยู่เสมอที่จะมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้าง

คอยพูดคุยให้กำลังใจช่วยเหลือเรื่องต่างๆ

 

ก่อนที่จะมนุษย์จะตกลงไปในความบาป

พระเจ้ากับมนุษย์มีความสัมพันธ์ดุจดั่งพ่อลูก

ความบาปทำให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า ซึ่งเป็นผลจากการไม่เชื่อฟัง

ทำให้เขากับพระเจ้าจึงถูกแยกออกจากกัน

เพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์เอง ไม่ให้ต้องถูกทำลายลงก่อนเวลาเพราะการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า 

 

ในเมื่อไม่สามารถพบพระเจ้าได้อีกทำให้เขาหาสิ่งอื่นมาทดแทน

คือสิ่งใดก็ตามที่ดูแล้วใกล้เคียงกับพระเจ้า

เขาก็จะกราบไหว้สิ่งนั้นทันที เช่น ไฟ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว

หรือรูปปั้นที่ดูน่าเกรงกลัวหรือน่าหลงไหลต่างๆ 

 

เขาสร้างหรือสั่งตนเองให้กราบไหว้สิ่งเหล่านั้นทำไม?

ก็เพื่อทดแทนความรู้สึกโดดเดี่ยวอันเป็นผลจากการขาดพระเจ้า

แต่พระเจ้าทรงมีความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ซับซ้อน

เต็มไปด้วยฤทธานุภาพและมีฤทธิ์ในการทำสิ่งต่างๆ

 

แต่รูปเคารพต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเพียงอิฐ หิน ดิน ปูนไม้ ทองคำ เงิน ฯลฯ

จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมดที่มนุษย์ขาดหายไปได้

มนุษย์จึงสร้างรูปเคารพขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งสร้างมาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในใจของเขา

 

กล่าวกันว่าในบางความเชื่อ มีพระเจ้าถึงล้านองค์แต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี

ยิ่งกราบไหว้นมัสการก็ยิ่งพบว่า ‘ว่างเปล่า’

 

ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณว่างเปล่า

เหนื่อยหน่ายจากการกราบไหว้รูปเคารพมากมาย ซึ่งไม่สามารถช่วยคุณได้จริงๆ

เราขอบอกคุณว่า มีพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถช่วยคุณได้

คุณสามารถพบพระองค์ได้เดี๋ยวนี้

การกลับใจจากบาปและกราบไหว้รูปปั้นเหล่านั้น

แล้วหันมาติดตามพระเยซูคริสต์

 

เมื่อนั้นชีวิตของคุณจะได้รับการเติมเต็มพบสันติสุขที่แท้จริง

แล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าองค์นี้รักคุณ พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกด้าน

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า

“และแม้จะมีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก

ราวกับว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามากมาย

แต่ว่าสำหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา

ทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์และเราอยู่เพื่อพระองค์

และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว

ทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์” ‭

1 โครินธ์‬ ‭8‬:‭5‬-‭6‬

 

“รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำ

เป็นผลงานของมือมนุษย์ รูปเหล่านั้นมีปาก

แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ มีหู แต่ฟังไม่ได้

ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น

ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น

ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน”

สดุดี‬ ‭135‬:‭15‬-‭18

 

หากคุณพร้อมแล้วที่จะกลับใจจากบาปและกลับมาหาพระเจ้า

คุณสามารถอธิษฐาน พูดคุยกับพระเจ้าด้วยความจริงใจได้เลย

แต่หากไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานอย่างไร

นี่เป็นตัวอย่างคำอธิษฐาน

ที่คุณสามารถอธิษฐานตามได้เลย

.

.

“ข้าแต่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

ลูกเสียใจที่ได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่น

ลูกต้องการที่จะกลับใจจากบาปและกลับมาหาพระองค์

ขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งหมดให้แก่ลูก

ลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกและทรงอภัยบาปให้แก่ลูก

ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ลูกต้องการที่จะติดตามพระองค์

ขอทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด

และองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกด้วยเถิด อาเมน”

______________________________________________________________

หลังจากนี้ หากคุณได้อธิษฐานแล้ว

หรืออยากรู้จักและศึกษาเรื่องราว

ของพระเจ้ามากขึ้น เราช่วยคุณได้

 

กรุณาติดต่อเข้ามา

คลิ๊กที่ปุ่ม คุยกับเราใน messenger 

แอดมินรอช่วยเหลือท่านว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น

 

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?