คนที่เราแต่งงานด้วย ไปกับผู้หญิงคนอื่น

แต่งงานไปปีแรกๆ ก็ดี แต่ต่อมาก็เริ่มแย่ เข้าใจกันไม่ได้ พูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่อง ความรักดั้งเดิมมันหายไปไหนก็ไม่รู้

เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิต คือการพบเห็นคนที่เรารัก คนที่เราแต่งงานด้วย ไปกับผู้หญิงคนอื่น วันนั้นถามตัวเองเลยว่าแบบสิ่งที่เราควรจะทำคือเดินเข้าไปแล้วต่อว่า หรือเราควรจะทำอย่างไรดี

หลังจากวันนั้นมีคนมากมายที่มีบาดแผลในชีวิตแล้วอยากจะมาถามแอนว่าแอนทำได้อย่างไร ที่ผ่านพ้นบาดแผล ความทุกข์ยาก ความเจ็บช้ำ ความเศร้านั้นมาได้ แอนตอบได้คำเดียวคือพระคุณพระเจ้า และความรักของพี่น้องในคริสตจักรที่ทำให้แอนยืนอยู่ได้

ฟังคำพยาน “คุณนันทนา บุญหลง” ทั้งหมด

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์นั้นประกอบไปด้วย 3 บุคคล – ผู้ชาย, ผู้หญิง, และพระเจ้า การมีทั้ง 3 อยู่จะทำให้ชีวิตคู่บริสุทธิ์ ชีวิตคู่ที่บริสุทธิ์จะทำให้ชีวิตคู่นั้นมีความสุข การมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในหลักการสร้างชีวิตครอบครัวที่มีความสุข