อัศจรรย์การรักษาจากพระเจ้า

อัศจรรย์การรักษาจากพระเจ้า

ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแพทย์แล้วนะครับ ก่อนที่ผมจะรู้จักพระเจ้า ผมได้แต่ถามตัวเองว่าร่างกายมนุษย์ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ และมีความแม่นยำของอวัยวะต่างๆ เนี้ย เกิดจากวิวัฒนาการจริงๆ หรือ...ผมรู้สึกเสมอมาว่าร่างกายมนุษย์ที่แสนมหัศจรรย์เนี้ยน่าจะมีผู้สร้าง

ผมได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ Bible ซึ่งในช่วงแรกต้องยอมรับว่าอ่านเพื่อจะจับผิด แต่ผมก็พบความจริงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอีกหลายๆ เรื่อง ก็ทำให้ผมพบว่าพระคัมภีร์ Bible เป็นหนังสือที่มีความถูกต้องสูงมาก

เรื่องนึงที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากคือ เคยมีคนไข้ท่านหนึ่งเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนเดินทางมาจากต่างประเทศกับภรรยาที่ศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะรับการรักษา เมื่อ X-ray ดูก็พบว่าเป็นมะเร็งก้อนค้อนข้างโตมากทีเดียว ก่อนการผ่าตัดเราได้ทำการ X-ray computer ซ้ำอีกครั้ง แล้วก็แปลกประหลาดมากว่ามะเร็งทั้งหมดหายไป

ตลอดประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริงๆ ท่านทำการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของคนไข้ และขณะเดียวกันท่านก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากมายจริงๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่ผมเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ละวันมั่นใจมากขึ้น และทำให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แต่เราสามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของพระองค์ผ่านงานต่างๆ ที่ทรงกระทำ ผ่านชีวิตของผู้คน ผ่านชีวิตของตัวผมเองครับ

ฟังคำพยาน "นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ" ทั้งหมด

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?