พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า

Description

เคยรู้สึกงงหรือไม่เข้าใจเมื่อได้ยินคำว่า "พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า" ไหมครับ? ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ the Bible Project ช่วยเราได้ ... ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที. อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องดูด้วยไหมครับ...

Links

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?