พระเยซูจะกลับมาอีกครั้ง

 

คุณคงเคยได้ยินเรื่องการมาบนโลกนี้ครั้งแรกของพระเยซูจากเรื่องราววันคริสตมาสมาบ้างใช่ไหม
แล้วเรื่องการ #กลับมาครั้งที่2 ของ #พระเยซู ล่ะ คุณเคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่า???
ทูตสวรรค์ที่ปลอบโยนอัครสาวกเมื่อพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ว่า
“พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” (กิจการ 1:11)
ในวันที่พระเยซูเสด็จไปสวรรค์ต่อหน้าต่อตาสาวกของพระองค์ มีฑูตสววรค์บอกกับสาวกของพระองค์ว่า วันนึง
…พ ร ะ เ ย ซู จ ะ ก ลั บ ม า…

พระเยซูจะกลับมาครั้งที่ 2 #เพื่ออะไร ???

…เพื่อพิพากษามนุษย์
“… พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ (พระเยซู) เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย”
‭‭กิจการ‬ ‭10:42‬ ‭
“ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตาย ทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น แล้วหนังสือต่างๆ ก็ถูกเปิดออก
และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต
คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น”
‭‭วิวรณ์‬ ‭20:12‬ ‭

#พระเยซูจะกลับมาเพื่อพิพากษา มนุษย์ทุกคนตามการกระทำของเขา

ในการพิพากษาของพระเยซู คนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
โดยการแบ่งกลุ่มนี้ #ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรา แต่ละคนตอนยังมีชีวิตอยู่ เกี่ยวกับการมาบนโลกนี้ครั้งแรกของพระเยซู ที่มาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ความบาปให้กับมนุษย์
“เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะ #รับเรา ต่อหน้ามนุษย์ #เราจะรับ ผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ แต่ผู้ใดจะ #ไม่ยอมรับ เราต่อหน้ามนุษย์ #เราก็จะไม่ยอมรับ ผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย”
‭‭มัทธิว‬ ‭10:32-33‬ ‭
>> ถ้าเราเชื่อและยอมรับในความเป็นพระเจ้าและ #การช่วยเหลือให้พ้นจากโทษบาป โดยทางพระเยซู เราก็จะ #ถูกรับไปสวรรค์ อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันดร์กาล
“…ทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์”
‭‭กิจการ‬ ‭10:43‬ ‭
>> แต่ถ้า #ไม่ #เราก็จะต้องชดใช้ความบาป ตามการกระทำของเราด้วยตัวเอง
“พระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า
‘ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา
เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น”
มัทธิว 25:41

#พระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่ ???

“แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดาองค์เดียว”
‭‭มัทธิว‬ ‭24:36‬
พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า…
วันที่พระเยซูกลับมาพระเจ้า #จะไม่เปิดเผยให้ใครรู้เลย แต่พระเจ้า #ให้เราสังเกตจากหมายสำคัญ
หรือสัญญาณเตือนที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นบนโลกแทน
(มัทธิว 24:3-33)
แต่ไม่ว่าพระเยซูจะกลับมาพิพากษาเมื่อไหร่ #สิ่งที่เราทำได้คือ #การเตรียมตัวเองให้พร้อม
ถ้าคุณอยากรู้จักชีวิตของพระเยซูมากขึ้น… คุณสามารถ #ทักแชทเข้าพูดคุยกับเรา และติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจของเราได้

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์ สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?