สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ ได้ขึ้นสวรรค์ไหม? สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ มีจิตวิญญาณไหม?

คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าสัตว์/สัตว์เลี้ยงมี “วิญญาณจิต” หรือไม่ หรือ สัตว์/สัตว์เลี้ยงจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ แต่เราสามารถใช้หลักการทั่วไปในพระคัมภีร์ทำความเข้าใจหัวข้อนี้ได้

พระคัมภีร์บอกว่าทั้งผู้หญิง, ผู้ชาย (ปฐมกาล 2:7) และสัตว์ (ปฐมกาล 1:30; 6:17; 7:15-22) มีลมหายใจ ข้อแตกต่างเบื้องต้นระหว่างมนุษย์และสัตว์คือ มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-27) แต่สัตว์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบพระฉายาของพระองค์ การถูกสร้างขึ้นมาตามแบบพระฉายาของพระเจ้าหมายความว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบพระเจ้า, มีวิญญาณจิต, ซึ่งประกอบด้วย ความคิด อารมณ์ เจตนารมณ์ และ “มีชีวิตหลังความตาย” หากสัตว์/สัตว์เลี้ยงมี “วิญญาณจิต” หรือ วิญญาณจริง ๆ วิญญาณนั้นก็จะต้องแตกต่างหรือมี “ประสิทธิภาพ” ต่างจากวิญญาณจิตของมนุษย์ ความแตกต่างนี้น่าจะหมายความว่า “วิญญาณจิต” ของสัตว์/สัตว์เลี้ยงไม่ดำเนินต่อไปหลังความตาย

ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาสำหรับคำถามนี้คือ พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการทรงสร้างของพระองค์ในหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ขึ้นมาแล้วทรงเห็นว่าดี (ปฐมกาล 1:25) ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลว่าทำไมจึงจะไม่มีสัตว์ในโลกใหม่ (วิวรณ์ 21:1) สำหรับยุคพันปีมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องมีสัตว์อยู่ที่นั่นด้วย (อิสยาห์ 11:6; 65:25) แต่การที่จะพูดอย่างแน่นอนว่าสัตว์เหล่านั้นบางตัวอาจเป็นสัตว์เลี้ยงของเราในโลกนี้ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เรารู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม และเมื่อเราได้ไปสวรรค์เราก็จะรู้ว่าเราเห็นพ้องต้องกันกับพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรก็ตาม

 

ที่มา: https://www.gotquestions.org

แชร์ :  FacebookTwitterGoogle PlusLine

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

 

 

 

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?