สีสันวันคริสต์มาส

คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมต้นคริสต์มาสต้องเป็นสีเขียว ทำไมเราต้องใส่หมวกสีแดง และเครื่องตกแต่งต่างๆล้วนมีสีเขียว แดง หรือ ขาว? ไม่ว่าจะเป็นการ์แลนด์(พวงมาลัยคริสต์มาส) โบว์ ชุดซานตาคอส แคนดี้เคน(ลูกกวาดรูปไม้เท้า)สีแดงสลับขาว หรือแม้กระทั่งถุงเท้าที่แขวนไว้ที่ต้นคริสต์มาส

ธรรมเนียมปฏิบัติในการตกแต่งเครื่องประดับที่สวยงามในเทศกาลคริสต์มาสเหล่านี้มีประวัติอันยาวนาน นับตั้งแต่ยุคก่อนคริสตศักราชจะเริ่มต้นขึ้น แต่หลังจากเหตุการณ์พระเยซูคริสต์ได้มาประสูติแล้ว เพื่อเป็นการระลึกถึงการมาบังเกิดของพระเยซู เหล่าคริสตชนจึงได้เริ่มเทศกาลนี้ขึ้นมา และสีสันต่างๆของวันคริสต์มาส ล้วนเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงลักษณะพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอดคนนี้นี่เอง

สีเขียว ของต้นสนมาจากพระเยซู ผู้ซึ่งเรียกในอีกชื่อหนึ่งก็คือ  “พระคริสต์” แปลว่า “ผู้ที่ได้รับการเจิม” เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานให้มาเพื่อช่วยโลกให้รอดจากการตายในความบาปและให้มีชีวิตใหม่กับพระเจ้า ดังนั้นเพื่อสะท้อนถึงชีวิตที่จะได้รับทางพระเยซูนี้เองคริสเตียนจึงเปรียบเทียบพระเยซูกับต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดน ต้นสนเขียวสดจึงเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งชีวิตนี้ ทั้งการตกแต่งต้นสนคริสต์มาสด้วยผลแอปเปิ้ลพลาสติกสีสดใส ก็สะท้อนถึงผลแห่งความรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าตรัสสั่งห้ามกินด้วย

สีเหลือง ของดาวบนต้นคริสต์มาส คือดาวที่นำทางโหราจารย์ที่มาจากตะวันออกเพื่อมาพบกับพระเยซู เป็นสัญญาณจากสวรรค์ที่พระเจ้าทรงใช้มา แสดงให้เห็นว่าคำทำนายซึ่งพระเจ้าได้บอกผ่านผู้เผยพระวจนะในอดีตได้สำเร็จและเป็นแสงแห่งความหวังของมวลมนุษย์

สีขาว สื่อถึงความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ไม่เคยทำบาปเลย จึงเป็นผู้ที่สามารถรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนได้ และยังสื่อถึงสันติสุขที่จะได้รับจาก “องค์สันติราช” ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระเยซูอีกด้วย

สีแดง มาจากพระโลหิตของพระเยซู คือการที่โลหิตของพระเยซูต้องหลั่งออกเพื่อตายไถ่บาปแก่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ และเป็นสีที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ ตามที่พระคัมภีร์บอกไว้ใน พระธรรมยอห์น บทที่ 3:16 ว่า “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ดังนั้นการมาประสูติของพระเยซูก็เพื่อการนี้เอง

สีสันต่างๆของคริสต์มาสจึงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามของการตกแห่งสถานที่ให้กับการเลี้ยงฉลอง หรือบรรยากาศของเทศกาลเท่านั้น แต่สื่อถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสคือเรื่องราวการมาประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อใดที่เราได้เห็นการตกแต่งหรือได้ใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันเหล่านี้ อย่าลืมนึกถึงพระเยซูคริสต์และอย่าลืมบอกสุขสันต์วันเกิดกับพระเยซูด้วยล่ะ!

““ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระธรรมอิสยาห์ บทที่9:6

Cr. เมธาวิทย์ เมธนาวิน

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?