คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า? คริสเตียนจะเอาชนะโรคซึมเศร้าได้อย่างไร?

คำตอบ: โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แพร่หลายทั่วไปและมีผลกระทบต่อคนนับล้าน ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกเศร้า, โกรธ, สิ้นหวัง, เหนื่อยเพลีย และอื่น ๆ อย่างรุนแรง คนที่เป็นอาจเริ่มต้นด้วยการมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์และถึงกับอาจอยากฆ่าตัวตาย, หมดความสนใจในทุกสิ่งและทุกคนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยชอบ โรคซึมเศร้ามักเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ในชีวิต เช่น ตกงาน, คนที่ตัวรักเสียชีวิต, หรือการหย่าร้าง หรือปัญหาทางจิตใจ เช่น การถูกทำทารุณ หรือการสูญเสียการนับถือตนเอง

พระคัมภีร์สอนให้เราเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและคำสรรเสริญ (ฟีลิปปี 4:4; โรม 15:11) ดังนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุข นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนบางคนที่มีปัญหาซึมเศร้า แต่ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยทางของประทานแห่งการอธิษฐานจากพระเจ้า, การศึกษาพระคัมภีร์และนำมาประยุกต์ใช้, กลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ หรือกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้าน, การพบปะพูดคุยในหมู่ผู้เชื่อ, การสารภาพบาป, การให้อภัย และการเข้ารับการปรึกษา เราจะต้องพยายามที่จะไม่หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง แต่หันไปสนใจสิ่งอื่นนอกตัวแทน บ่อยครั้งความรู้สึกซึมเศร้าสามารถแก้ไขได้เมื่อผู้ที่มีปัญหาเลิกจดจ่ออยู่ที่ตัวเองและหันไปจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์และคนอื่น ๆ แทน

โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความผิดปกติทางกายต้องให้หมอวินิจฉัย เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต และอาการไม่สามารถหายไปได้เอง ตรงกันข้ามกับที่คริสเตียนบางคนคิด โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความผิดปกติทางกายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบาปเสมอไป บางครั้งโรคซึมเศร้าอาจมาจากความผิดปกติที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยยาและ/หรือคำปรึกษา แน่นอนพระเจ้าทรงสามารถรักษาโรคหรือความผิดปกติใด ๆ ได้ แต่ในบางกรณี การไปหาหมอเพราะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกับการไปหาหมอเพราะบาดเจ็บนั่นเอง

มีอะไรบางอย่างที่ผู้ที่มีปัญหาด้วยอาการซึมเศร้าสามารถทำได้เพื่อเอาความกระวนกระวายออกไป นั่นคือเขาควรอยู่ในพระคำแม้ว่าจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำก็ตาม อารมณ์สามารถดึงเราให้ออกนอกลู่นอกทางได้ แต่พระคำของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราต้องยึดมั่นในความเชื่อในพระเจ้า และยึดพระองค์ให้มั่นยิ่งขึ้นเมื่อเราตกอยู่ในการทดลอง พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงไม่ให้การทดลองใด ๆ เข้ามาในชีวิตเราที่เกินกว่าเราจะทนได้ (1 โครินธ์ 10:13) แม้ว่าการมีความรู้สึกซึมเศร้าจะไม่ใช่ความบาป แต่เราก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเราว่าเราตอบโต้ความทุกข์นี้อย่างไร นี่รวมไปถึงการไปหาหมอด้วย “เหตุฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์” (ฮีบรู 13:15)

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?