พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราหรือไม่?

คุณเคยรู้จักกับใครสักคนที่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างจริงจังไหม? เมื่อฉันเป็นพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ฉันมีเพื่อน สนิทคนหนึ่ง ที่อธิษฐานอยู่บ่อยๆ เธอจะบอกกับฉันทุกสัปดาห์เกี่ยวกับบางสิ่ง บางอย่างซึ่งเธอไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเกี่ยวกับสิ่งนั้น

ต้องทำอย่างไรเพื่อที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา?

อธิษฐานอย่างไร: คำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ

(ข้อความทั้งหมดนี้มาจาก everythaistudent.com คุณสามารถที่จะอ่านข้อความทั้งหมดได้ที่ everythaistudent.com)

คุณเคยรู้จักกับใครสักคนที่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างจริงจังไหม? เมื่อฉันเป็นพวกที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ฉันมีเพื่อน สนิทคนหนึ่ง ที่อธิษฐานอยู่บ่อยๆ เธอจะบอกกับฉันทุกสัปดาห์เกี่ยวกับบางสิ่ง บางอย่างซึ่งเธอไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเกี่ยวกับสิ่งนั้น และทุกสัปดาห์ฉันจะเห็นพระเจ้าทรงทำอะไรบางอย่างที่ไม่ ธรรมดาเพื่อที่จะตอบคำอธิษฐานของเธอ คุณทราบไหมว่า การได้เห็นและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า มันรู้สึกรับได้ยากแค่ไหน สำหรับคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอย่างฉัน หลังจากนั้นสักพักหนึ่ง คำว่า “แค่ความบังเอิญ”ที่ฉันมักจะใช้จึง ดูเป็นข้อโต้แย้งที่ฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่

แล้วทำไมพระเจ้าจึงทรงตอบคำอธิษฐานของเพื่อนฉัน? เหตุผลใหญ่ก็คือว่า เธอมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเธอก็ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสจริงๆ ในความคิดของเธอก็คือ พระเจ้านั้นทรงมีสิทธิในการนำพาชีวิตของเธอ และเธอก็ยินดีให้พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นด้วย เมื่อเธออธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆ มันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ที่เธอมีกับพระเจ้า เธอรู้สึกสะดวกใจที่จะเข้ามาหาพระเจ้าและบอกพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่างๆของเธอ ความห่วงกังวลบางอย่าง และอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ ยิ่งกว่านั้นอีก เมื่อเธออ่านจากพระคัมภีร์ เธอก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เธอพึ่งพาในพระองค์ด้วยการอธิษฐานเช่นนั้น

เธอทำให้สิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเธอ ซึ่งก็คือ “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา”1 “เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขา…”

แล้วทำไมพระเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานของทุกคนเล่า?

[themify_button style=”large gray” link=”http://everythaistudent.com/a/306prayers.html” target=”blank” text=”#ffffff”]อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่[/themify_button]

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?