ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เราทุกคนอยากดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง ด้วยความรู้สึกที่ว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเรานั้นถูกต้อง และถ้ามีคนบอกแก่เราว่า เขาได้พบวิธีการมีชีวิตที่น่าพึงพอใจหรือมีความหมายแล้ว สิ่งที่เราน่าจะทำ อย่างน้อยก็ควรเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นอย่างไร แล้วศาสานาใหญ่ๆของโลกล่ะ กล่าวถึงเรื่องการดำเนินชีวิตไว้ว่าอย่างไรบ้าง? ในศาสนาและความเชื่อเหล่านั้นมีอะไรบ้างไหม ที่ทำให้ชีวิต ของเรามั่นคงและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น?

การบรรยายลักษณะของศาสนาและลัทธิความเชื่อใหญ่ๆของโลก: ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม คริสต์ศาสนา และลัทธินิวเอจ

(ข้อความทั้งหมดนี้มาจาก everythaistudent.com คุณสามารถที่จะอ่านข้อความทั้งหมดได้ที่ everythaistudent.com)

สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากศาสนาและลัทธิความเชื่อที่สำคัญของโลก นั่นก็คือ ศาสนาฮินดู ลัทธินิวเอจ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและคริสตศาสนา* ข้อมูลในนี้เป็นการกล่าวถึงอย่างกว้างๆของเนื้อหาหรือความเชื่อ คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาหรือลัทธิความเชื่อนั้นๆ และสิ่ง ที่เราจะได้รับจากข้อมูลเหล่านี้ หลังจากนั้นผู้เขียนจะอธิบายว่าคำสอนของพระเยซูแตกต่างอย่างไรจากศาสนาหรือลัทธิความเชื่อที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาของคุณเอง

*ระบบของศาสนาเหล่านี้มีถูกแบ่งด้วยความเชื่อที่แตกต่างกัน สิ่งที่จะอธิบายในบทความนี้ เน้นไปที่หัวใจของระบบความเชื่อนั้นๆ ศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออื่นๆ เช่นลัทธิยูดาห์ เราสามารถจะพูดคุยได้ด้วยเช่นกัน แต่ในที่นี้เลือกเฉพาะศาสนาและลัทธิความเชื่อเหล่านี้เท่านั้น

ศาสนาฮินดู

ชาวฮินดูส่วนมากนับถือเทพศูนย์รวมผู้สูงสุดองค์หนึ่ง คือพระพรหม ซึ่งมีหลายพระภาคด้วยกันทั้งในภาคของเทพหรือพระและเทพธิดา หรือเจ้าแม่ การปรากฎองค์ที่แตกต่างกันของพระพรหม โดยผ่าน เทพธิดาและเทพบุตรเหล่านี้ได้จุติมาอยู่ใน รูปเคารพ วัดและวิหาร ผู้นำศาสนา แม่น้ำ สัตว์ต่างๆ เป็นต้น ชาวฮินดูเชื่อว่าสถานะที่พวกเขาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มาจากผลการกระทำ ในชาติก่อนของพวกเขา ถ้าพฤติกรรมของเขาในชาติก่อนชั่วร้ายมากๆ เขาอาจจะต้องประสบกับชีวิตที่ยากลำบากมากในชาตินี้ เป้าประสงค์ ของชาวฮินดูคือการได้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรม…คือการเป็นอิสระจากวงจรของวัฏสงสาร (การเวียนว่าย ตายเกิด)

มีหนทางที่เป็นไปได้อยู่สามทาง ในการหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรม: 1.อุทิศตัวด้วยใจรักต่อเทพบุตรหรือเทพธิดาองค์ใดก็ได้ในศาสนาฮินดู 2.เพิ่มพูนขึ้นในความรู้โดยผ่านการบำเพ็ญภาวนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระพรหม(แปลว่าการเป็นหนึ่งเดียว)…เพื่อที่จะระลึกได้ว่า สถานการณ์ต่างๆในชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งตัวตนของเรานั้นคือภาพลวงตาและสิ่งเดียวที่แท้จริงก้คือพระพรหมเท่านั้น 3. ทำตามระเบียบแบบแผนและ ศาสนพิธีต่างๆอย่างเคร่งครัด

ในศาสนาฮินดู ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเลือกว่า จะไปให้ถึงความสมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณโดยวิธีใด และยังมีคำอธิบายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับความทุกข์ยากและสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในโลกนี้อีกด้วย ตามความเชื่อของฮินดู ความทุกข์ที่ทุกคนประสบ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย หรือความอดอยาก หรือภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วกับคนๆนั้นเพราะการกระทำที่ชั่วร้ายของเขาเอง ส่วนใหญ่เป็นมาจากชีวิตในชาติก่อนของเขา จิตวิญญาณเท่านั้นที่มีความสำคัญ ซึ่งในวันหนึ่งจะเป็นอิสระจากวงจรแห่งการเกิดใหม่ และได้พักสงบ

[themify_button style=”large gray” link=”http://everythaistudent.com/a/306prayers.html” target=”blank” text=”#ffffff”]อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่[/themify_button]

Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?