การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?

 

คำถาม: การไปสวรรค์ – ฉันจะรับประกันได้อย่างไรว่าฉันไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร?

คำตอบ: ลองเผชิญสิ วันนั้นเราแต่ละคนจะก้าวไปสู่นิรันดร ซึ่งอาจเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้

ในการเตรียมตัวสำหรับวินาทีนั้น เราจำเป็นต้องทราบความจริง ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปถึงสวรรค์

เราสามารถทราบแน่ชัดได้อย่างไรว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่จะไปถึงสวรรค์นิรันดร เมื่อ 2000 ปีที่ผ่านมา อัครทูตเปโตรและยอห์นได้ทำการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ต่อหน้าฝูงชนขนาดใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม ตอนนั้นเองที่เปโตรได้กล่าวถ้อยคำสั่งสอนอย่างลึกซึ้ง ที่ส่งเสียงสะท้อนก้องอยู่แม้จะพ้นยุคโลกปัจจุบัน: “ในผู้อื่นไม่มีความรอดเลย เพราะไม่ได้ประทานนามอื่นที่จะช่วยให้เราทั้งหลายรอดแก่มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4: 12)

แม้ในบรรยากาศทุกวันนี้ที่บอกว่า “ทุกหนทางนำไปสู่สวรรค์” นี้ไม่ได้เป็นวาทกรรมที่ถูกต้องทางการเมือง มีหลายคนที่คิดว่าพวกเขาสามารถไปสวรรค์โดยไม่ต้องมีพระเยซู พวกเขาต้องการคำมั่นสัญญาทั้งหลายที่นำไปสู่สง่าราศี แต่พวกเขาไม่ต้องการจะใส่ใจเรื่องกางเขน และท่านผู้หนึ่งที่ถูกตรึง และสิ้นพระชนม์ที่นั่นเพราะความบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ หลายคนไม่ต้องการที่จะยอมรับว่าพระเยซูเป็นทางเดียวและมุ่งมั่นที่จะแสวงหาหนทางอื่น แต่พระเยซูเองทรงเตือนเราว่าไม่มีหนทางอื่นเป็นจริงได้ และผลกระทบที่ตามมาเพราะการไม่ยอมรับความจริงนี้นำไปสู่นรกชั่วนิรันดร พระเยซูได้ทรงสอนเราชัดเจนว่า “ผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ใดไม่ยอมรับพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต เพราะพระพิโรธของพระเจ้ายังอยู่กับเขา” (ยอห์น 3:36)

บางคนจะเถียงว่ามันเป็นความใจแคบของพระเจ้าอย่างยิ่งที่ทรงให้เพียงทางเดียวที่จะไปสวรรค์

แต่ ถ้าพูดตรงๆ มองในแง่ที่มนุษยชาติขบถต่อต้านพระเจ้า ก็ยิ่งนับเป็นพระกรุณาอย่างล้นเหลือของพระองค์ที่ยังทรงประทานหนทางให้เราไปสวรรค์ได้ เราสมควรได้รับการตัดสินลงโทษ แต่แทนที่เป็นดังนั้น ยังทรงหาหนทางให้เราหลุดพ้น โดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อชำระบาปของเรา ไม่ว่าจะมีคนเห็นว่านี่เป็นความใจแคบหรือใจกว้าง มันก็เป็นความจริง และคริสเตียนจำเป็นต้องรักษาข่าวประเสริฐที่ชัดเจน ไม่มัวหมองว่ามีทางเดียวที่จะไปสวรรค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์

วันนี้มีหลายคนที่เชื่อถือการประกาศที่หลั่งไหลเข้ามาแทนข่าวประเสริฐที่มีการยกโทษบาปคนทั้งหลายที่สำนึกผิด พวกเขาต้องการเชื่อในพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความรัก ไม่เกี่ยวข้องการตัดสินลงโทษ ผู้ไม่ต้องการให้กลับใจใหม่และไม่ต้องให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต

พวกเขาอาจจะพูดว่า “ฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่พระเจ้าของฉันไม่ตัดสินลงโทษ พระเจ้าของฉันจะไม่ส่งคนไปตกนรก” แต่เราไม่สามารถมีสองทางได้ ถ้าเรายอมรับที่จะเป็นคริสเตียน เราต้องยอมรับพระคริสต์ตามที่ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็น – ผู้เดียวและทางเดียวที่นำไปถึงสวรรค์ การไม่ยอมรับ เท่ากับปฏิเสธพระเยซูเอง เพราะพระองค์เองทรงประกาศว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

ยังคงมีคำถามอีก: แท้จริงแล้วใครล่ะจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าได้ ฉันสามารถรับประกันจุดหมายปลายทางนิรันดรของฉันได้อย่างไร คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ เราเห็นได้จากผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์จะแตกต่างเด่นชัดกับผู้ที่ไม่มี “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระองค์ก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12) บรรดาคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเสียสละ

พระชนม์เพื่อชำระความบาป และ ผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างเชื่อฟังจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ แต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระองค์จะไม่มี “ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษา แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3:18)

สวรรค์จะเป็นที่น่าเกรงขามสำหรับผู้ที่เลือกพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด นรกจะเป็นที่น่าสะพรึงกลัวมากสำหรับคนที่ปฏิเสธพระองค์ เราควรบอกข่าวประเสริฐแก่ผู้หลงหายไปอย่างเร่งด่วนมากขึ้น ถ้าเราเข้าใจความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าที่จะทรงช่วยผู้ที่ได้เคยปฏิเสธการให้อภัยบาปอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า คนไม่สามารถอ่านพระคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจังได้โดยไม่อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก- ควรขีดเส้นใต้ พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่ามีเพียงผู้เดียวและทางเดียวที่จะไปถึงสวรรค์-โดยทางพระเยซูคริสต์ พระเยซูได้ทรงให้คำเตือนนี้แก่เรา “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะประตูใหญ่และทางกว้างนำไปสู่ความพินาศ และคนเป็นอันมากเข้าไปทางนั้น ส่วนประตูเล็กและทางแคบนำไปสู่ชีวิต และมีเพียงไม่กี่คนที่ค้นพบ” (มัทธิว 7:13-14)

มีเพียงทางเดียวไปถึงสวรรค์ และผู้ที่ติดตามทางนั้นถูกรับรองว่าจะไปถึงแน่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่กำลังไปตามทางนั้น คุณเป็นคนนั้นหรือไม่

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

เริ่มรู้จักพระเจ้าได้ที่นี่ FacebookTwitterGoogle PlusLine
Posted in ,

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?