พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวังที่แท้จริง

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวังที่แท้จริง

เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นความหวังที่แท้จริง เวลานี้หากคุณกำลังรู้สึกสิ้นหวัง ท้อใจ เครียดกับปัญหาและภาระต่างๆ อยากให้คุณหันมาหาพระเยซู แล้วคุณจะพบกับความหวังที่แท้จริง . “ความทุกข์ยากนั้นทำ ให้เกิดความอดทน และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม.5:3-5)

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ Covid-19 เป็นการระบาดใหญ่ . หรือที่เรียกว่า “Pandemic” . หมายถึง การระบาดที่ส่งผลไปทั่วโลก มีคนเสียชีวิตและได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก . . เราจึงเริ่มแคมเปญ #PandemicofHOPE ขึ้นมา . เพื่อแพร่กระจาย . ความหวัง . ความรัก . และความเชื่อ . ไปสู่ผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย . . มาร่วมส่งต่อความหวังให้ผู้อื่นด้วยกันนะ . .

#แพร่กระจายความหวัง #PandemicofHOPE

 

แชร์ไปที่ :  Facebook , Twitter , Google Plus , Line

————————————————–

พระเจ้ามีจริง และพระองค์รักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

 

สามารถพูดคุยกับเพิ่มเติมเราได้ที่ :  https://www.facebook.com/knowgod.in.th/

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?