ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

คำถาม: ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

 

คำตอบ: วิธีเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานตามแนวพระคัมภีร์ก็เหมือนกับวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องสำคัญอื่น ๆ ในชีวิต มันเป็นหลักการที่ควรนำมาใช้ในชีวิตทุกด้านในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ หลักการที่ว่านี้ก็คือ “… จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” (มัทธิว 22:37)

นี่ไม่ใช่คำสั่งเล่น ๆ แต่เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราในฐานะผู้เชื่อ มันเป็นการเลือกที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ ด้วยหมดใจของเราเพื่อที่ทั้งจิตใจและความคิดของเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์อื่น ๆ ของเราเข้ารูปเข้ารอย ความสัมพันธ์ของคู่สมรสเป็นความสัมพันธ์ตามรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร (เอเฟซัส 5:22-33) ทุกแง่มุมของชีวิตของเราเป็นไปตามการตัดสินใจที่จะเดินและมีชีวิตอยู่ “ตามที่พระเจ้าตรัส” การเชื่อฟังพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ทำให้เรามีเครื่องมือที่ช่วยทำให้บทบทของเราที่พระเจ้าทรงมอบหมายและแต่งตั้งไว้ในชีวิตสมรส และในโลกนี้สำเร็จลง และบทบาทของผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ทุกคนคือการถวายเกียรติพระเจ้าในทุกกรณี (1 โครินธ์ 10:31)

ดังนั้นคำตอบของข้าพเจ้าคือในการเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานของท่าน จงทำตัวให้สมกับการทรงเรียกในพระเยซูคริสต์ และจงติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการศึกษาพระวจนะของพระองค์ จงเชื่อฟังพระองค์ในทุกสิ่ง การเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีวิธีง่าย ๆ แบบการเรียน ก ไก่ ข ไข่ แต่เป็นการเลือกทุกวันที่จะทิ้งมุมมองแบบของโลกและทำตามมุมมองของพระเจ้าแทน การใช้ชีวิตให้สมกับคุณค่าของพระคริสต์คือการยอมจำนนด้วยใจถ่อมต่อ “ทางนั้น, ความจริง, และชีวิต” เป็นประจำ วันต่อวัน และนาทีต่อนาที นี่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับผู้เชื่อทุกคนเพื่อรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่นี้ที่เราเรียกว่าชีวิต

คนที่โตฝ่ายวิญญาณและเดินไปกับพระเจ้าจะเตรียมตัวได้พร้อมกว่าคนอื่น การแต่งงานเรียกร้องความผูกพัน, ความเสน่หา, ความถ่อม และความเคารพ ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้จะเห็นได้ชัดในคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ในขณะที่ท่านเตรียมตัวแต่งงาน จงอนุญาตให้พระเจ้าปั้นแต่งท่านให้เป็นคนที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ท่านเป็น หากท่านยอมจำนนต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงนำท่านให้พร้อมสำหรับการแต่งงานเมื่อวันที่แสนอัศจรรย์นั้นมาถึง!

ที่มา: https://www.gotquestions.org

พระเจ้ามีจริง และพระองค์ทรงรักคุณ

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ แต่หากคุณได้เริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ในชีวิตของคุณให้กับคุณได้รู้ พระองค์ต้องการช่วยคุณจริงๆ และในวันนี้ขอให้คุณได้เข้ามาหาพระองค์

สนใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้น...?